Różaniec dla każdej rodziny w parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku

Tysiąc różańców trafi do rodzin w parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku w diecezji płockiej. Posłużą do modlitwy w obliczu trwających zagrożeń, ale też w intencjach parafii i za cały Kościół. Różańce zostały wcześniej poświęcone przez biskupa płockiego Piotra Liberę.

Rozaniec.jpg

„W czasie trwającej pandemii Sars-CoV-2 oraz wobec narastającej obawy o przyszłość, wielu parafian przeżywa trudne chwile. Daje się to zauważyć także w obszarze duchowo-religijnym. Przekazany każdej rodzinie spersonalizowany różaniec, który był w najważniejszych sanktuariach maryjnych w Polsce, będzie budował wspólnotę parafialną w oparciu o duchową bliskość i modlitwę z Maryją i św. Ojcem Pio. Dzięki temu przetrwamy to trudne doświadczenie” – uważa ks. Tomasz Markowicz, proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku.

Duszpasterz ufa, że modlitwa do Maryi, którą tak kochał Patron parafii oraz jego wstawiennictwo, pomoże nie tylko pokonać lęki i obawy, ale przede wszystkim umocni, ożywi i pogłębi wiarę i osobową relację z Panem Bogiem. 

Parafia pw. św. ojca Pio w Płońsku, to parafia dekanatu płońskiego południowego w diecezji płockiej, jedna z najmłodszych w diecezji. Parafia powstała w 2017 r.  z parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku i św. Urbana w Baboszewie. Nabożeństwa odbywają się w tymczasowej kaplicy. Obszar parafii obejmuje zachodnią część Płońska oraz wsie: Arcelin, Ćwiklin, Ilino, Ilinko, Kluczewo, Szerominek, Szeromin. 5 maja 2019 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła parafialnego na działce położonej w sąsiedztwie kaplicy. Mszy św. przewodniczył biskup płocki Piotr Libera.