Rozprawa apelacyjna dotycząca wyroku ws. Matki Bożej w tęczy znów odroczona

W Sądzie Okręgowym w Płocku 8 grudnia br. ponownie nie odbyła się rozprawa apelacyjna, dotycząca wyroku uniewinniającego trzy kobiety o obrazę uczyć religijnych, z powodu rozlepiania przez nie wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem w aureolach tęczy. Wyrok zapadł 2 br. marca, apelację od niego złożyły trzy osoby. Kolejna rozprawa ma się odbyć 12 stycznia 2022 roku.

Sąd

Oskarżenie o obrazę uczyć religijnych w związku z rozlepianiem wizerunków Matki Bożej z Dzieciątkiem w aureolach tęczy dotyczyło trzech aktywistek LGBT: Elżbiety P., Anny P. i Joanny G.-I. Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił kobiety w dniu 2 marca br. Apelacje od tego wyroku złożyły Prokuratura Rejonowa oraz pełnomocnicy dwojga oskarżycieli posiłkowych.   

Rozprawa apelacyjna miała się odbyć 10 listopadabr., jednak odroczono ją z powodu nagłej choroby pełnomocnika Kai Godek, która w postępowaniu jest oskarżycielką posiłkową. Drugi termin sąd wyznaczył na 8 grudnia.  

W środę 8 grudnia (gdy Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny) w Sądzie Okręgowym w Płocku obecne były trzy uniewinnione aktywistki i ich obrońcy, prokurator i emerytowany proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, na terenie której trzy kobiety w nocy z 26 na 27  kwietnia 2019 roku rozlepiały kontrowersyjne wizerunki – jest on oskarżycielem posiłkowym.

W rozprawie nie uczestniczyła Kaja Godek ani jej pełnomocnik. W przesłanym do Sądu Okręgowego piśmie zwrócił się on o odroczenie sprawy, ponownie z przyczyn zdrowotnych. Wyjaśnił, że przebywa w izolacji, natomiast wyznaczona do zastępstwa adwokat ma objawy infekcji.

Adwokat trzech wspomnianych kobiet wniósł, aby nie uznać wniosku o kolejne odroczenie apelacji, jednak sąd argumentował, że pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej ma prawo uczestniczyć w rozprawie, a jego nieobecność jest usprawiedliwiona.

Kolejny termin rozprawy apelacyjnej sąd wyznaczył na 12 stycznia 2022 roku.