Rozstrzygnięto Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

Magdalena Wiśniewska, uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych. Konkurs ten od lat towarzyszy Orszakowi Trzech Króli. W tym roku odbył się w formie on-line: uczestnicy nagrywali filmik o rodzinnym dziele twórczym.

Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych dotychczas towarzyszył Orszakowi Trzech Króli w Płocku. W tym roku zorganizowano go z okazji Orszaku Kolędowego. Konkurs odbył się pod hasłem „Bóg się rodzi, moc truchleje”, w nowej formie. Każdy uczestnik musiał przesłać krótki, dwuminutowy filmik o przebiegu budowy rodzinnej szopki. Filmiki obejrzała komisja konkursowa, która na tej podstawie przyznała nagrody.   

I miejsce w konkursie zajęła Magdalena Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, znajdująca się na terenie parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku. Swoją szopkę wraz z rodziną Magdalena wykonała dzięki inspiracji katechetki Bernadetty Staniszewskej.

II miejsce przyznano Julii Brzozowskiej z Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku-Radziwiu, w parafii pw. św. Benedykta w Płocku. Julię do udziału w konkursie zachęciła katechetka Marzenna Bogumiła Matkowska. Natomiast III miejsce przypadło w udziale Antoniemu Zuchorze ze Szkoły Podstawowej w Liszynie, w parafii pw. św. Marcina w Słupnie. Antoniego do rodzinnej pracy zmotywowała katechetka Ewa Beata Popowska.

„Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych promuje wartości rodzinne i chrześcijańskie. Na przesłanych filmikach widać było, że między pokoleniami w rodzinach są silne więzi. Szopki budowali uczniowie wspólnie z rodzicami i dziadkami, co było głównym zamysłem organizatorów. Często przy tej pracy wspólnie nucono kolędy. W trudnym czasie pandemii rodziny dały świadectwo swojej miłości, zgodnej współpracy i przekazywania wiary z pokolenia na pokolenie” – opiniuje s. Dominika Dudzik CSP, koordynator konkursu, kierownik sekretariatu wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Plockiej.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę