Rycerze Jana Pawła II pomogą egzorcystom

W parafii św. Michała Archanioła w Płońsku 2 sierpnia 2020 r. powstała 12 chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej. Sześciu mężczyzn złożyło ślubowanie i nałożyło czarne mantule – to zewnętrzny znak przynależności do papieskiego zakonu. Być może niektórzy z nich w przyszłości będą wspierać modlitewnie księży egzorcystów.

Jan_pawel_ii_1.jpg

W parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku powstała 12 w diecezji chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Podczas Mszy św. sześciu mężczyzn w wieku od 40 do 65 lat, wykonujących różne zawody (jest wśród nich m.in. dziennikarz, elektryk, pracownik fizyczny, oficjalnie przystąpiło do stowarzyszenia.

Znakiem przystąpienia było przyjęcie mantuli (peleryny przypominającej szkaplerz z żółtym oblamowaniem i naszytym na piersiach herbem z literą M), złożenie ślubowania, nałożenie pektorału i błogosławieństwo. Zgodnie z regułą na zawołanie: „Vivat Iesus!”, odpowiedzieli „Totus Tuus!”. Wielki Rycerzem chorągwi został Łukasz Wielechowski, kanclerzem – Wojciech Paruszewski, a skarbnikiem – Edward Januszewski.

„Chorągiew tworzą mężczyźni, którzy szczególnie czczą Jezusa Eucharystycznego, często uczestniczą w Mszy św., a Komunię św. przyjmują na kolanach. Mam nadzieję, że staną się moją przysłowiową prawą ręką, broniąc i podtrzymując wiarę, a także pomagając w różnych pracach w parafii i służąc jej wsparciem” – mówi ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, jeden z egzorcystów w diecezji płockiej.

Janusz Paczkowski, komandor Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w tej diecezji przyznaje, że być może w tym gronie znajdą się mężczyźni, którzy będą pomagać egzorcystom w ich posłudze: „Chorągiew powstała w parafii, której patronem jest św. Michał Archanioł, a on przecież walczy z Szatanem; także w parafii, której proboszcz jest egzorcystą. Będziemy starali się stworzyć w diecezji grupę rycerzy, którzy będą modlitewnie wspierali księży egzorcystów” – zapowiada komandor.

W ceremonii inwestytury (czyli przyjęcia do zakonu) wzięły udział rodziny płońskich rycerzy Zakonu Jana Pawła II, obecny był też Krzysztof Wąsowski, generał zakonu oraz około 40 rycerzy – gości z diecezji i z Polski.

W diecezji płockiej jest aktualnie 12 chorągwi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II – łącznie w diecezji jest 103 rycerzy. Tym samym jest to druga co do liczebności komandoria w Polsce (po warszawsko-praskiej).


 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (Ordo Militiae Ioannis Pauli II) działa od 2012 roku, w 19 diecezjach w Polsce i Kanadzie, w 52 parafiach. Liczy ponad 900 Braci Rycerzy. W diecezji płockiej istnieje 12 chorągwi zakonu ze 103 rycerzami. Komandorem jest Janusz Paczkowski, a kapelanem ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pojawiła się w środowisku polskich katolików świeckich i w swej intencji jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji Ojca świętego Jana Pawła II. Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie za wzór osoby patrona – św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak łączyć męskość i świętość.

Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak m.in. obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia - od poczęcia do naturalnej śmierci, promocja nauczania Jana Pawła II, promowanie katolickiej duchowości świeckich.