Salezjanie z Czerwińska przyjęli uchodźców z Ukrainy

W Czerwińsku nad Wisłą księża salezjanie w swoim klasztorze przyjęli 35 osób z Ukrainy, które uciekły przed wojną. Dorosłym zapewnili wszystko, co potrzebne do normalnego funkcjonowania, dzieci i młodzież uczą się już w miejscowych szkołach.

Flag Gb97fae310 640

Czerwińsk nad Wisłą stał się miejscem tymczasowego domu dla uciekających przed wojną Ukraińców. Ukraińcy są znani mieszkańcom i parafianom z Czerwińska, ponieważ od około 30 lat całymi rodzinami przyjeżdżają do gminy, aby pracować przy uprawie i zbiorze owoców miękkich. W okresie letnim w gminie zazwyczaj przebywało około 20 tysięcy pracowników pochodzenia ukraińskiego.

Schronienie uchodźcom w swoich gospodarstwach zapewnili mieszkańcy gminy Czerwińsk, których liczna grupa wyjeżdż a po osoby z Ukrainy na przejścia graniczne. Przywożą do siebie kobiety z dziećmi. Zamieszkali oni w kilkunastu gospodarstwach, nawet po kilka osób w jednym. 

Czerwińska parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny bez wahania włączyła się w ogólnopolski system pomocy uchodźcom z Ukrainy. Uchodźcy znaleźli schronienie na terenie zabytkowego klasztoru księży salezjanów. 

- Salezjańskie Oratorium im. Jana Pawła II i Salezjańska Organizacja Sportowa „Wiślanie” zapewniają opiekę dzieciom i młodzieży. Zaangażowani animatorzy wraz z wolontariuszami organizują aktywny czas wypełniony grami, zabawami i nauką. Wszystkie działania realizowane są po to, by choć na chwilę zapomnieć o lęku czy cierpieniu spowodowanym okrucieństwem wojny - poinformował ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej MP w Czerwińsku nad Wisłą, gospodarz klasztoru. 

Dzieci z Ukrainy rozpoczęły już naukę w Szkole Podstawowej, a młodzież - w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku. Język polski nie stanowi problemu dla dzieci i młodzieży, którzy szybko asymilują się z rówieśnikami. Inaczej jest z dorosłymi, którym język polski nie przychodzi z łatwością. Wytrwale się go jednak uczą, gdyż znajomość języka pomoże nawiązać znajomości, odnaleźć się w nowym środowisku czy znaleźć pracę.

- Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w niesienie codziennej pomocy uchodźcom. Ukraińców można wesprzeć żywnością, ubraniami, zabawkami. Z darami dla potrzebujących można zgłaszać się do czerwińskiego urzędu miasta i gminy oraz klasztoru księży salezjanów - powiedzieli salezjanie z Czerwińskiego Wzgórza. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę