Salezjańska akcja „Złom na dzwon” na stulecie obecności w Czerwińsku nad Wisłą

Księża salezjanie z Czerwińska nad Wisłą w roku stulecia ich przybycia do miejscowego klasztoru, zainicjowali akcję „Złom na dzwon”. Nowy, jubileuszowy dzwon „Święty Jan Bosko - dobry pasterz” powstanie ze złomu, który znaleźć można na posesjach parafian.

Czerwińsk, Parafia Pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (Fot. Zbigniew Panow)

Inicjatywa, aby z okazji stulecia obecności salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą powstał kolejny dzwon na terenie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, zrodziła się wśród księży salezjanów. Uznali oni, że będzie to najlepszy sposób upamiętnienia jubileuszu, a także wyrażenie przez parafian wdzięczności za troskę duszpasterską nad wspólnotą. Dzwon, a nie na przykład tablica pamiątkowa, ponieważ ma on „głos i serce”, i odzywa się w najważniejszych momentach ludzkiego życia.

Wierni parafii Czerwińsk o akcji „Złom na dzwon” dowiedzieli się z niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich. Zbiórka złomu już trwa. Parafianie zawożą go do punktu skupu złomu w Wyszogrodzie. Tak zbierane są pieniądze na produkcję kolejnego dzwonu. Wszystko wskazuje na to, że cel uda się zrealizować, być może w sierpniu wierni usłyszą nowy dzwon po raz pierwszy.  

- W naszym sanktuarium są obecnie trzy dzwony: dwa XVI-wieczne dzwony oraz dzwon „Kazimierz”, który został ufundowany w miejsce dzwonu zdemontowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pomyśleliśmy, aby jubileusz stulecia uczcić kolejnym, czwartym dzwonem. Dzwon „Św. Jan Bosko - dobry pasterz” będzie wzywał wiernych na codzienną Mszę św. Nowy dzwon zawiśnie w południowej wieży bazyliki - zapowiada ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz czerwińskiej parafii. 

Dodaje, że nazwa dzwonu nawiązuje do Jezusa Dobrego Pasterza, ponieważ św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel zgromadzenia salezjanów, takim pasterzem dla wiernych właśnie był, gromadząc wokół siebie często poranione i potrzebujące pomocy „owce”.

Centralne uroczystości z okazji stulecia przybycia salezjanów do Czerwińska odbędą się w dniach 8-10 września. Będzie celebracja liturgiczna, ale też konferencja naukowa „Czerwińsk jako miejsce spotkania”. Poza tym zaplanowano spotkanie Rodziny Salezjańskiej (w maju) i spotkanie młodzieży „Campo Bosco” (w sierpniu), dedykowane salezjanom na stulecie, a także konkurs literacki „Wspomnienia”, dotyczący ich obecności w Czerwińsku nad Wisłą. 

***

Opactwo w Czerwińsku nad Wisłą powstało w XII wieku, z inicjatywy bp. Aleksandra z Malonne, biskupa płockiego w latach 1129-1156, budowniczego katedry w Płocku. Zostało powierzone kanonikom regularnym laterańskim. Było wielokrotnie przebudowywane i modernizowane. W lipcu 1410 roku w Czerwińsku przez Wisłę przeprawiał się król Władysław Jagiełło, który modlił się też w sanktuarium o powodzenie w bitwie z Krzyżakami. W 1923 roku do Czerwińska wprowadzili się salezjanie.

W kościele od ponad czterystu lat czczony jest obraz Matki Bożej Pocieszenia, wzorowany na obrazie Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore – jeden z najstarszych wizerunków maryjnych, czczonych w Kościele katolickim. W 1947 roku król Władysław IV uprosił sobie przed tym obrazem powrót do zdrowia. W 1648 roku wizerunek uznany został przez biskupa płockiego Ferdynanda za cudowny, a w 1970 roku ukoronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę