Ścieżka historyczna w Czerwińsku przypomni wybitnych salezjanów

Ścieżka historyczna, opowiadająca o księżach salezjanach, którzy odegrali ważną rolę w lokalnej i krajowej historii, powstanie w Czerwińsku nad Wisłą. Jest to inicjatywa gospodarzy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, którzy stworzyli projekt „Czerwińsk - Miejsce pamięci kształtujące tożsamość narodową i patriotyczną”.

Czerwinsk
foto: fanapage Opactwo Romańskie Czerwińsk

Projekt „Czerwińsk - Miejsce pamięci kształtujące tożsamość narodową i patriotyczną” przybliży sylwetki wybitnych księży salezjanów, którzy poprzez swoją działalność zapisali się na kartach historii „małej Ojczyzny”, ale też całej Polski. Ma on na celu pokazanie tych ważnych postaci przede wszystkim ludziom młodym.

Zaplanowano, że będzie to na przykład kard. August Hlond, prymas odradzającej się Polski, abp Antoni Baraniak, hierarcha, który był torturowany przez służby komunistyczne, bł. ks. Józef Kowalski, męczennik z Auschwitz czy ks. Antoni Hlond-Chlondowski, kompozytor. Salezjanie przypomną też ks. Leona Musielaka, który przeżył obóz w Kozielsku, ks. Franciszka Harazima, twórcę misterium Męki Pańskiej, które do dzisiaj odtwarzane jest w Czerwińsku, zabitego w Auschwitz czy ks. Idziego Ogiermana Mańskiego, kompozytora, organistę, dyrygenta, chórmistrza.

Koncepcja projektu opiera się na stworzeniu w przestrzeni nadwiślańskiej przyrody ścieżki historycznej z kamiennymi posągami, nawiązującymi do konkretnej postaci czy wydarzenia. Chodzi o pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości, okres międzywojenny, czas okupacji hitlerowskiej, czas reżimu komunistycznego.

Czerwińska ścieżka historyczna prowadzić będzie do kopca Kościuszki, usypanego w 1929 roku przez mieszkańców, by upamiętnić odzyskanie niepodległości. Na tym szczególnym szlaku pamięci zostanie uwieczniona polska tożsamość patriotyczna i narodowa.

Przypomnienie postaci wybitnych salezjanów rozpocznie przygotowania do 100-lecia pobytu salezjanów w Czerwińsku, które przypadnie w 2023 r. Budowa ścieżki „Czerwińsk - Miejsce pamięci kształtujące tożsamość narodową i patriotyczną” możliwe jest dzięki Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – edycja 2021 „Wolność po polsku”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę