Seminarium Misyjne w Iquitos nad Amazonką dziękuje za pomoc materialną otrzymaną z naszej diecezji na zakup nowego pojazdu

Poniżej zamieszczamy link przez który można pobrać list nadesłany przez naszego misjonarza ks. kan. Zbigniewa Rembałę.

Img_1937.jpg