Słowo Biskupa Płockiego na Jubileuszu 125-lecia energetyki płockiej – 28 marca 2019 r

Szanowni Państwo, dziękuję za miłe zaproszenie na Państwa wspaniały Jubileusz – Jubileusz Płockich Energetyków. Henryk Sienkiewicz, wpisując się Księgi Pamiątkowej naszego Muzeum Diecezjalnego, wyraził głęboką prawdę: „Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”.

Lampa.jpg

Szanowni Państwo,

dziękuję za miłe zaproszenie na Państwa wspaniały Jubileusz – Jubileusz Płockich Energetyków. Henryk Sienkiewicz, wpisując się Księgi Pamiątkowej naszego Muzeum Diecezjalnego, wyraził głęboką prawdę: „Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”.

Tak, dbając o teraźniejszość i zasiewając przyszłość, nie wolno zapominać o przeszłości. Państwa przeszłość jest - w najbardziej dosłownym sensie tego słowa - „świetlana”: świętujemy przecież 125. rocznicę dnia, w którym tu, w Grodzie Krzywoustego, jeszcze w ciemną noc zaborów, dzięki niezłomnej woli obywateli tego miasta i inteligencji inżynierów, rozbłysła pierwsza żarówka, a 90 lat temu – już w odrodzonej Ojczyźnie – na płockim Radziwiu powstała pierwsza nowoczesna elektrownia. Serdecznie Państwu tego Jubileuszu i Waszego wieloletniego trudu gratuluję!

Jestem tu także, by - w imię tamtej sienkiewiczowskiej dewizy - podziękować Państwu za to, że zechcieliście uczynić swoim patronem pochodzącego stąd, z podpłockiego Dobrzykowa, duchownego -  Ks. Józefa Hermana Osińskiego; że pielęgnujecie pamięć o nim, nazywając nestorem fizyków i elektryków polskich. Czegóż ten niebywale skromny, a zarazem ciekawy świata ksiądz nie dokonał! Jako pierwszy badał zagadnienia związane z wyładowaniami atmosferycznymi i rozpoczął w Polsce montowanie instalacji odgromowych. Mało kto wie, że zakupił potrzebne materiały i zaprojektował założenie pierwszej takiej instalacji na wieży jasnogórskiej i praktycznie w tym samym czasie, na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Mnie jako Ślązaka wzruszyła opowieść o wyprawie Księdza Osińskiego do pierwszej kopalni na ziemiach polskich do Szczakowej (to tylko 12 kilometrów od moich rodzinnych Szopienic), skąd powrócił z bryłami węgla oraz rysunkami i planami kopalni. Nie zapomnę też, jak mój poprzednik na biskupstwie płockim Książę biskup Michał Poniatowski, brat Króla Stanisława, w jednym z zarządzeń nakazywał, by miast dzwonienia na trwogę przed burzą, księża zaopatrywali się w książeczkę Ks. Osińskiego – cytuję - „o bardzo doświadczonym i ubezpieczającym majątki ludzi od piorunów, a niewiele kosztującym sposobie”, czyli o piorunochronie.

Stoją dzisiaj przed Państwem inne zadania, takie choćby jak uruchamianie małych, lokalnych źródeł energii i włączanie ich do sieci globalnej czy ograniczanie negatywnego wpływu energetyki na środowisko. Modlę się, abyście tym nowym wyzwaniom sprostali, aby Waszej pracy nad dostarczeniem energii do domów, mieszkań, zakładów pracy i środków komunikacji towarzyszyło zawsze błogosławieństwo Tego, który od początku ludzkich dziejów był nazywany w Biblii „Źródłem Mocy” (por. Wj 15,2).

„Jemu chwała i moc na wieki!” (Ap 1,6)

Dziękuję Państwu za uwagę

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę