Słuchowisko pielgrzymkowe w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej

Wierni diecezji płockiej, którzy nie mogli wziąć udział w 39. Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę mają możliwość poczuć „ducha” pielgrzymki za pośrednictwem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej: dwa razy dziennie emitowane jest słuchowisko autorskie ks. Krzysztofa Jończyka, który 27 razy szedł pieszo do Częstochowy. Program jest też dostępny na fejsbuku.

Krdp.jpg

Słuchowisko „Śladami stóp, czyli pielgrzymka według Jońca”, to 3-minutowe, autorskie dzieło ks. Krzysztofa Jończyka, który 27 razy szedł pieszo na Jasną Górę. W przeszłości był dyrektorem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, a obecnie jest proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Sadłowie. Program emitowany jest na falach radiowych (104,3 MHz Płock i 103,9 MHz Ciechanów) dwa razy dziennie: po godzinach 8:30 i 15:30, natomiast na fejsbuku można jej słuchać po godzinach 9.00 i 16:00.

„Pielgrzymi idą zazwyczaj tą samą trasą. Gdy się na niej zatrzymują – wiedzą, co będzie za kolejnym zakrętem. Na trasie pozostawiają ślady swoich stóp. Są to żywi ludzie: pielgrzymi, księża, wszystkie służby, kierowcy, ludzie odwiedzający pielgrzymkę, spotykani po drodze. Każdy z nich jest na swój sposób ważny” – uważa ks. Krzysztof Jończyk.

Nazywa się „pielgrzymkowym księdzem” – na pielgrzymce zrodziło się jego powołanie, był w służbach porządkowych, jako ksiądz pełnił funkcję przewodnika grup, powołał służbę komunikacji społecznej. Uważa, że jego kapłaństwo budowało się przez pielgrzymkę: „Słuchowisko powstało z pragnienia zapisu fenomenu drogi. Ono jest dla tych, którzy nie mogą iść na pielgrzymkę. Chcę, aby poczuli, że idą tym kawałkiem drogi, by doświadczyli genius loci pielgrzymki” – mówi były wieloletni pątnik.

39. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę wyruszyła 6 sierpnia 2020 r. pod hasłem „Stawiam na Maryję” (Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński). Ma charakter sztafety: każdego dnia idzie inna grupa. W czasie pielgrzymki przygotowują się duchowo do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i modlą o ustanie pandemii. Na trasie odwiedzają ich biskupi Piotr Libera i Mirosław Milewski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę