Społeczność szkoły w Nacpolsku podziękowała Bogu za 50 lat swojej działalności

- Sport i wytrwała praca kształtują charakter i pomagają uczniom Chrystusa w dążeniu do celów wyższych – powiedział ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku w parafii Żukowo. Przewodniczył Mszy św. z okazji 50-lecia pobliskiej Szkoły Podstawowej w Nacpolsku. Placówka ta przyjęła imię Piotra Sękowskiego, wybitnego sportowca, który zmarł przedwcześnie.

Nacpolsk.jpg

Społeczność Szkoły Podstawowej w Nacpolsku rozpoczęła świętowanie jubileuszu od Mszy św. w kościele parafialnym w Żukowie. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku: - Jubileusz, to okazja do wdzięczności Bogu i ludziom. Dobra szkoła pielęgnuje sprawdzone wartości, zmienia świat i ludzi, staje się miejscem kształtowania życiowych fundamentów – stwierdził duchowny. 

Przypomniał również życiorys Piotra Sękowskiego - nowego patrona szkoły w Nacpolsku. Pochodził on z pobliskich Trosk, był wybitnym sportowcem, zdobywcą wielu nagród międzynarodowych, nauczycielem wychowania fizycznego. Maratończyk zmarł w 2004 r., mając zaledwie 37 lat.

- Niech nowy patron szkoły pomoże zrozumieć, że sport i wytrwała praca pomaga uczniom Chrystusa w kształtowaniu charakteru i wytrwałości w dążeniu do celów wyższych, a wiara pomaga zawsze pokonywać przeciwności i nabierać nowej siły ducha w sytuacjach, gdy wydaje się, że już nie da rady wygrać – zaakcentował ks. kanclerz.

Życzył też społeczności szkolnej, aby z pokorą i ufnością trwała w wierze i potrafiła być wdzięczna za Boże dary i talenty, które ma każdy człowiek i które trzeba odkryć i rozwijać. W ten sposób osiągnie się największy sukces – „wygra się swoje życie”.  

 Fotorelacja Radio Płońsk

W czasie Mszy św. ks. Piotr Grzywaczewski poświęcił także sztandar szkoły, a uczniowie złożyli na niego ślubowanie.

Po Mszy św. uroczystości przeniosły się do Szkoły Podstawowej w Nacpolsku, gdzie m.in. poświęcona został tablica dedykowana patronowi Piotrowi Sękowskiemu. W spotkaniu jubileuszowym uczestniczyła jego żona Barbara wraz z córką.

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku z okazji swojego 50-lecia otrzymała medal Pro Masovia, przyznany przez marszałka województwa mazowieckiego za przyczynianie się do społecznego rozwoju Mazowsza. Były też dyplomy dla nauczycieli oraz wpisy do Księgi Jubileuszowej.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości, w tym przedstawiciele samorządu lokalnego oraz oświaty. Obecny był także ks. prał. Janusz Mackiewicz, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Żukowie, na terenie której znajduje się szkoła w Nacpolsku. 

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku został zbudowana w 1969 r. przy ul. Szkolnej 18 w Nacpolsku. Za czasów PRL-u nosiła imię gen. Władysława Mazura, które potem usunięto. W 1996 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną i przeprowadzono remont szkoły. W wyniku reformy edukacji w 1999 roku utworzono Zespół Szkół w Nacpolsku, obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum. W 2006 roku oddano do użytku nową część budynku szkoły (nowe sale lekcyjne, bibliotekę i  świetlicę). Dyrektorem szkoły jest Adam Jakubowski. 

Fotorelacja Płońsk w sieci