Spotkanie duszpasterzy młodzieży i liturgicznej służby ołtarza

- Diecezja płocka jest jedyną w Polsce, w której odbył się Synod Młodych. W głosie synodalnym nie może zabraknąć głosu młodzieży – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Płocku podczas spotkania z duszpasterzami młodzieży i duszpasterzami Liturgicznej Służby Ołtarza (1 września br.). Wręczył im nominacje na rok pracy duszpasterskiej.

Ddm I Lso

Doroczne spotkanie z dekanalnymi duszpasterzami młodzieży i liturgicznej służby ołtarza odbyło się na terenie Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” w Płocku. Rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu; w Roku św. Józefa odmówiono także litanię do tego świętego.

Ks. dr Marcin Sadowski, p.o. dyrektora wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, odpowiedzialny za spotkanie duszpasterzy w „Studni” stwierdził, że takie spotkania mają sens tylko wtedy, gdy w centrum jest Jezus Chrystus. Bez Niego „nawet najwspanialsze metody zawodzą”: - Musimy pamiętać, po co się spotykamy, dla Kogo, dzięki czyjej mocy będziemy działać. To Bóg daje nam najcenniejszy skarb, który możemy wykorzystać w pracy duszpasterskiej - podkreślił duchowny.

Ks. Marcin Sadowski zaprosił do udziału 18 września w 39. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Rostkowa i Przasnysza - miejsc kultu św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. W tym roku pielgrzymka odbędzie się według schematu sprzed pandemii, z podziałem na dzieci i młodzież, pod hasłem „Kochaj mnie Tato!”.

Schemat pielgrzymki młodzieży przedstawił ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży. W programie znajdzie się m.in. koncert dla młodzieży w wykonaniu Maleo Reggae Rockers. Poza tym zapowiedział Światowe Dni Młodzieży w diecezjach, które od tego roku, zgodnie z wolą papieża Franciszka, odbywać się będą się w uroczystość Chrystusa Króla, czyli 21 listopada. Rozpoczęły się już przygotowania diecezjalne do tego wydarzenia.

Poza tym podczas spotkania duszpasterzy ks. Marcin M. Kędzia, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie zaapelował do księży, aby dbać o działające w parafiach wspólnoty oazowe, a ks. Mateusz Jesień, odpowiedzialny za ministrantów, opowiedział o planowanych rozgrywkach sportowych w diecezji.

Biskup płocki Piotr Libera zaznaczył, że niebawem w Płocku odbędzie się spotkanie Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej. Także młodzież powinna zostać włączona w spotkania synodalne w diecezji, poprzedzające Synod Biskupów w Rzymie w 2022 roku.

- Diecezja płocka jest jedyną w Polsce, w której odbył się Synod Młodych. W głosie synodalnym nie może zabraknąć głosu młodzieży – zaakcentował hierarcha. Na zakończenie spotkania udzielił jego uczestnikom pasterskiego błogosławieństwa.

Dekanalni duszpasterze młodzieży i duszpasterze Liturgicznej Służby Ołtarza w diecezji płockiej zostali powołani na roczną kadencję. W 28 dekanatach diecezji płockiej będą odpowiedzialni za współpracę z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, organizację wyjazdów na pielgrzymki i spotykania ewangelizacyjne, pracę duszpasterską na rzecz młodzieży, ministrantów i lektorów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę