Spotkanie grupy synodalnej kobiet

20 stycznia 2022 roku w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia’’ w Płocku odbyło się spotkanie grupy synodalnej kobiet. Uczestniczył w nim ks. biskup Piotr Libera. Kobiety stwierdziły między innymi, że „Kościół bez kobiet byłby niepełny”.

Synodalne Kobiet

Spotkanie rozpoczęto modlitwą do Ducha Świętego. Ks. biskup Piotr Libera zaznaczył, że nie wyobrażał sobie, aby w ramach trwającego synodu nie było spotkania z kobietami. Przyznał, że głos kobiet w Kościele jest dla niego ważny i jako Pasterz Kościoła płockiego, chce się w niego wsłuchać, podobnie jak to czynił Jezus. Nawiązując do miejsca spotkania – ośrodka „Studnia” - przypomniał ewangeliczną rozmowę Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej.

Spotkanie poprowadziła dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej. Poprosiła kobiety o odpowiedź na trzy pytania: czy głos kobiety jest słyszany w Kościele? Co trzeba zmienić? Co konkretna kobieta może zrobić?

Uczestniczki spotkania uznały, że jest potrzeba formacji kobiet w Kościele, aby lepiej poznały swoją tożsamość i właściwe miejsce. To kobieta w dużej mierze formuje swoją rodzinę oraz inne kobiety. Potrzebne są struktury przy parafiach podobne do Kół Gospodyń Wiejskich, żeby przyciągać głównie młode osoby. Obecnie parafie proponują kobietom głównie koła różańcowe, ale najchętniej uczestniczą w nich kobiety w dojrzałym wieku.

Kobiety przyznały, że czują, że ich głos w Kościele bywa w ogóle nie słyszany, a czasami też lekceważony. Podobne spotkania dają nadzieję na zmiany. W Kościele w różnych obszarach potrzeba mężczyzn, ale i kobiet. Kościół bez kobiet byłby niepełny.

Grupa synodalna kobiet opowiadała też o swoich doświadczeniach współpracy z proboszczami. Jedne powiedziały, że ich głos w Radzie Parafialnej jest pomijany, inne, że są zadowolone ze współpracy ze swoim proboszczem. Kobiety mają wiele pomysłów, są twórcze i angażują się w różną działalność w swojej parafii.

Panie stwierdziły również, że „nie chodzi o to, by walczyć o swoje miejsce, ale pokazywać, że się je ma”. W Watykanie pracuje 700 kobiet, jest ich coraz więcej w decyzyjnych gremiach watykańskich. Kobiety mają tam nawet swoje stowarzyszenie. Przypomniano też sympozjum zorganizowane w Płocku w 2008 roku przez Akcję Katolicką, podczas którego bp Piotr Libera przypomniał słowa Jana Pawła II, w których papież przeprosił kobiety „za cierpienie zadane im przez Kościół”.

Kobiety przedstawiły także swoje postulaty, wśród nich m.in. znalazły się: formacja kapłanów do współpracy ze świeckimi, formacja świeckich w parafiach (katechistów, ewangelizatorów - jako realizacja postanowień 43. Synodu Diecezji Płockiej), tworzenie w parafiach poradni, gdzie na przykład może otrzymać pomoc rodzina w kryzysie, formacja małżeństw oraz dziewcząt i młodych kobiet.

Uczestniczki spotkania wyraziły chęć pomocy i zaangażowania w sprawy Kościoła. Zwróciły też uwagę, że choć realizacja ich postulatów może nie być łatwa czy możliwa, to jest to „ważny krok w kierunku dobrych i potrzebnych zmian w Kościele”.

Trzygodzinne spotkanie z udziałem osiemnastu kobiet, wykonujących różne zawody i reprezentujących różne środowiska, zakończono Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem bp. Piotra Libery. Spotkanie grupy synodalnej kobiet zorganizowała dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Krystyna Adamczyk (Mała Wieś)
Iwona Zielonka (Płock)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę