Spotkanie katechetów w związku z Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

O katechezach misyjnych, różańcu w intencji misji i mobilnej wystawie rozmawiali w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocki katecheci, którzy animują w szkołach i parafiach wydarzenia związane z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Spotkanie 27 września br. poprowadził ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji: - Chcemy dotrzeć z przekazem misyjnym do wszystkich parafian - zapowiedział duszpasterz.

Rozaniec.jpg

W spotkaniu w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku udział wzięło 23 katechetów, którzy w swoich środowiskach: szkołach i parafiach zajmują się popularyzacją dzieł misyjnych. Opiekują się oni merytorycznie kołami, ogniskami i grupami misyjnymi. Ich aktywność jest szczególnie ważna w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, obchodzonym w październiku z woli Ojca świętego Franciszka.

- Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny stanowi szansę dotarcia z przekazem misyjnym bezpośrednio do parafian - powiedział ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, który przez 16 lat pracował w Wenezueli, obecnie proboszcz parafii Rokicie. – To bardzo ważne, aby 25 października we wszystkich parafiach został odmówiony różaniec w intencji misji. W diecezji płockiej robimy wiele, aby zgodnie z życzeniem papieża Franciszka ożywić ducha misyjnego i w ten sposób, jako ludzie ochrzczeni, realizować swoje powołanie bycia posłanymi do innych ludzi - podkreślił duszpasterz.

Uczestników spotkania zachęcono do różnych form aktywnej promocji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, na przykład poprzez tematyczne dekoracje czy gazetki.

Ponadto ks. Bogdan Zalewski zapowiedział spotkanie z przedstawicielem Papieskich Dzieł Misyjnych o formacji młodzieży. W ramach PDM działa Młodzieżowy Wolontariat Misyjny, który warto byłoby przeszczepić także na grunt diecezji płockiej. Poza tym odbędzie się spotkanie całego środowiska misyjnego w diecezji, w związku z przygotowaniami do misyjnego synodu dzieci w Polsce w roku 2021.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się, co zrobić, aby działania misyjne nie zakończyły się wraz z miesiącem misyjnym. Padły więc propozycje cyklicznych spotkań dla katechetów, promujących duszpasterstwo misyjne, rekolekcje dla nich o profilu misyjnym, stworzenie diecezjalnej grupy animatorów misyjnych czy inicjatywa „Wyrusz na misje”, polegająca na zakładaniu kół misyjnych w parafiach i szkołach, w których jeszcze nie istnieją.

Katecheci otrzymali do wykorzystania materiały promujące Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny m.in. film wideo o działalności Papieskich Dzieł Misyjnych oraz film o słynnym misjonarzu o. Marianie Żelazku, który przez kilkadziesiąt lat pracował w Indiach, w tym wśród osób trędowatych. Filmy te mogą zostać wykorzystane w parafii oraz na katechezie. Dostępna jest też mobilna wystawa misyjna o Zambii.