Spotkanie noworoczne Rejonu Płockiego Domowego Kościoła

- Prawdziwa miłość jest również szalona – człowiek zapomina o sobie, aby być całkowicie dla drugiego – powiedział ks. biskup Piotr Libera do małżeństw i rodzinnależących do Domowego Kościoła Rejonu Płockiego. Spotkał się z nimi 22 stycznia 2022 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku.

97B94B65 5697 47EA BB19 E1B331E48728

Bp Piotr Libera powiedział, że małżeństwo jest miejscem szczególnego doświadczenia uczestnictwa w planie miłości Boga: - Miłość jest nie tylko cierpliwa, łaskawa, przebaczająca. Prawdziwa miłość jest również szalona. Nie chodzi tu oczywiście o odejście od rozumu, o chore szaleństwo nieracjonalnych zachowań, ale o to „szaleństwo”, które sprawia, że człowiek potrafi zapomnieć o sobie, żeby całkowicie być dla drugiego. Tylko miłość sprawia, że człowiek jest w stanie oddać życie drugiemu, i życie drugiego przyjąć jak własne – zaakcentował biskup płocki.

Zaznaczył, że na tym właśnie polega naśladowanie Jezusa na drodze miłości małżeńskiej: na niezrozumiałej i niewytłumaczalnej dla świata miłości do żony i do męża. Oni ze sobą są nawet wtedy, gdy wszyscy dokoła mówią: „rób tak, żeby było dobrze dla ciebie”; kiedy się nie układa – „wymień na inny model”, bo po co się męczyć w domu, które stało się więzieniem; lepiej „być wolnym, zrobić sobie życiowy reset” z inną partnerką, z innym partnerem.

- Kiedy cały świat wokół: celebryci, gwiazdy telenoweli, pseudoeksperci z Internetu, wystawiają takie właśnie recepty na kryzys i na trudne chwile, czy nie jest szaleństwem, Bożym szaleństwem, trwać w miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej, aż do śmierci? Doświadczacie tego na pewno nie raz, tej oceny świata, który wasze trwanie przy Bogu i przy małżonce, małżonku w imię miłości, ocenia jako coś głupiego, zacofanego, narzuconego przez Kościół. Tym bardziej dziękuję za wprowadzanie w czyn oazowej „martyrii” – czyli świadectwa życiem – podkreślił bp Libera.

Dodał, że niezależnie od prób, jakie przynosi nasz czas i trudności, jakie nie raz sami sobie sprawiamy, nie możemy zapomnieć, że Boża miłość przynosi nadzieję i pocieszenie; więcej - chce być radością.  Rodzina staje się prawdziwym Domowym Kościołem: wspólnotą uczniów Jezusa, zjednoczonych przez miłość, gdy potrafi sobie wzajemnie przebaczać, gdy jej członkowie używają słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

Pasterz Kościoła płockiego zaznaczył również, że w rodzinie jest „miłość przyjmowana i ofiarowywana”, czasem mimo wszystko, mimo słabości drugiego, mimo „cichych dni”, mimo kolejnych trudności do przełamania. Taką miłością powinna być wypełniona codzienność.

W noworocznym spotkaniu w M-C.E.W. „Studnia” uczestniczyły małżeństwa i rodziny należące do Rejonu Płockiego Domowego Kościoła wraz z księżmi moderatorami poszczególnych kręgów. W programie spotkania była Msza św. w kaplicy „Studni”, kolędowanie i agapa.

- Staramy się każdego roku organizować podobne spotkania w okresie świąteczno-noworocznym. Aktualnie Rejon Płocki Domowego Kościoła tworzą 22 kręgi: 18 samodzielnych i 4 pilotowe. Należy do nich 105 małżeństw – przypomnieli przy okazji spotkania Aneta i Robert Cichoccy, para rejonowa Rejonu Płockiego Domowego Kościoła, która jest w tej wspólnocie od 13 lat. Należy do Kręgu Domowego Kościoła przy parafii św. Wojciecha w Płocku.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę