Spotkanie „Postaw na …” z klerykiem Bartoszem Rogowiczem

8 maja br. Klerycka Grupa Powołaniowa po raz drugi zorganizowała spotkanie on-line z cyklu „Postaw na …”. Kleryckie słowo o powołaniu do kapłaństwa, które było tematem tego spotkania, przygotował kl. Bartosz Rogowicz z V roku.

Bartosz Rogowicz swoją prezentację oparł na dwóch fragmentach z Ewangelii św. Łukasza i św. Marka. „Wybrany, namaszczony, posłany – ksiądz” – tak prelegent przedstawił ogólne etapy powołania do kapłaństwa. W pierwszym etapie zawarł różne pytania, które zadają sobie rozeznający powołanie, ale również już powołani: „Dlaczego Bóg powołał mnie?” „Do czego jestem wybrany?”. Pokazał, że kapłaństwo nie jest rezygnacją z innych marzeń i talentów, ale Pan Bóg w swojej wspaniałomyślności pozwala je jeszcze rozwijać i pogłębiać. Potem opowiedział o swoim powołaniu.

W etapie namaszczenia - pokazał czas przygotowania, czyli czas seminarium. Ukazał moment formacji jako poznawanie się z Panem Bogiem i samym sobą, ale również naukę współtworzenia wspólnoty, rozwijania swoich pasji i podejmowania odważnych i odpowiedzialnych decyzji. Posłany, to trzeci etap kapłańskiej drogi. Kl. Bartek uważał, że kapłan posłany jest nie tylko do tego, aby odprawiać Mszę Świętą i udzielać sakramentów, ale aby „towarzyszyć ludziom w ich smutkach, troskach, radościach, a przede wszystkim, aby świadczyć o Chrystusie swoim słowem i przykładem życia”.

Kończąc stwierdził, że „warto być facetem w czerni”. Nawiązał tym do cyklu filmików powołaniowych „Warto!”, które zawierają świadectwa kapłanów pracujących w różnych środowiskach, w różnych „kapłańskich zawodach”. Po zakończeniu konferencji i czasie na pytania, nastąpiła wspólna modlitwa Litanią do Chrystusa Kapłana i Żertwy.

W spotkaniu wzięło udział pięciu młodych chłopaków, chcących rozwijać swoją wiarę i dalej rozeznawać swoje powołanie. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy na następne spotkanie z cyklu „Postaw na …”, które odbędzie się 22 maja.

Kleryk Paweł Klicki

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę