Spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie” (1)

5 sierpnia br. zebrał się w Płocku Zespół „Ku uzdrowieniu i odnowie”, powołany w 2013 r. przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę. Do Zespołu należą duchowni oraz świeccy. Są wśród nich prawnicy, seksuolog, psycholog kliniczny, delegat Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży, kurator odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu odbywania kary przez osoby duchowne oraz duszpasterz wspomagający małoletnie ofiary nadużyć seksualnych, ich najbliższych oraz wspólnoty parafialne. W spotkaniu udział wzięli Biskup Płocki Piotr Libera oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej Mirosław Milewski.

Ku-odnowie.jpg

Podczas spotkania przeanalizowano sytuację Kościoła w Polsce związaną z nadużyciami seksualnymi. Zwrócono uwagę, że choć w ostatnim czasie ta tematyka rzadziej pojawiała się w przestrzeni medialnej, to nadal jest bardzo ważna, wymaga zaplanowanych i konsekwentnych działań. Dyskutowano nad praktycznymi działaniami, które powinny zostać podjęte przez Biskupa Płockiego.

Zwrócono m.in. uwagę na wydane niedawno przez Kongregację Nauki Wiary Vademecum dotyczące walki z nadużyciami oraz powołanie do życia Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Pojawiły się głosy wskazujące na potrzebę większego udziału osób świeckich w badaniu napływających zgłoszeń o przestępstwach seksualnych popełnionych przez osoby duchowne na osobach małoletnich. Powinny być one angażowane do przyjmowania zgłoszeń lub wyznaczane do kontaktu z osobami pokrzywdzonymi. W odbiorze ofiar, osoby świeckie dają większe poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że zgłoszenie nie będzie zbagatelizowane.

Podkreślono też, że kompetentne osoby świeckie mogłyby wziąć udział w spotkaniach zorganizowanych w kilku ośrodkach duszpasterskich diecezji, których celem byłoby przekazanie wiedzy na temat nadużyć seksualnych oraz uzyskanie przez osoby zranione w Kościele profesjonalnej porady prawnej, seksuologicznej czy psychologicznej.

Członkowie Zespołu zwrócili uwagę na oczekiwania wiernych świeckich, dotyczące rzetelnej wiedzy o przestępstwach popełnionych przez członków prezbiterium płockiego.