Spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie” (1) (1)

W Płocku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie” (26 listopada 2020 r.), który od siedmiu lat wspiera biskupa płockiego Piotra Liberę w trosce o ochronę dzieci i młodzieży przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym.

05-img_8683.jpg

W czasie spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim członkowie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, świeccy i duchowni, zapoznali się z pismem skierowanym ostatnio przez Kongregację ds. Biskupów do Konferencji Episkopatu Polski oraz zostali poinformowani o działalności Fundacji Świętego Józefa, powołanej przez Episkopat Polski.

Następnie przedstawiono kilka bieżących spraw, dotyczących specjalistycznych terapii dla ofiar przestępstw seksualnych w diecezji płockiej. Ponadto omówione zostały ponownie procedury kościelne i cywilne, którymi zostali objęci sprawcy nadużyć. Członkowie zespołu zwrócili uwagę na konieczność monitorowania duchownego, który zostaje skazany za tego rodzaju czyny.

Zespół poświęcił też dużo czasu próbie całościowego podsumowania działań Kościoła płockiego w ostatnich latach, w zakresie eliminacji grzechów wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne oraz konkretnej pomocy ofiarom tych strasznych czynów.

Następne posiedzenie zespołu przewidziane jest na połowę lutego 2021 roku.

Zespół „Ku uzdrowieniu i odnowie” został powołany w 2013 r. przez biskupa płockiego Piotra Liberę. Należą do niego duchowni i świeccy m.in. adwokat, seksuolog, psycholog kliniczny, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży, kurator odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu odbywania kary przez osoby duchowne oraz duszpasterz wspomagający małoletnie ofiary nadużyć seksualnych, ich najbliższych oraz wspólnoty parafialne.