„Stare” Muzeum Diecezjalne w Płocku można zwiedzać za darmo

Muzeum Diecezjalne w Płocku jest jednym z najstarszych kościelnych muzeów w Polsce. Znajdują się w nim bogate zbiory sakralne, archeologiczne i numizmatyczne. Dzięki umowie zawartej przez diecezję z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego do grudnia zbiory w tzw. „starym” muzeum można oglądać za darmo.

19-img_9737.jpg

W związku z umową zawartą pomiędzy diecezją płocką a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego do grudnia 2020 roku w dniach wtorek – piątek, w godzinach 10:30-14:00 zwiedzanie tzw. „starego” muzeum jest bezpłatne.

„Stare” muzeum istnieje od 1903 roku. Zachwyca bogatymi zbiorami, wśród których znajdują się: rzeźba, malarstwo, archeologia, grafika, tkaniny, złotnictwo, wyroby metalowe, biała broń, filatelistyka, falerystyka (medale, odznaczenia itp.), kartografia, rękopisy, starodruki.

Placówka posiada jedną z największych w Polsce kolekcję pasów kontuszowych, które były nieodłącznym elementem szlacheckiego stroju. Pochodzą one z różnych manufaktur m.in. ze Słucka na Litwie, Gdańska, Francji, Turcji, Persji. Pasy te przechowywane są w specjalnej szafie, zbudowanej w latach 30. XX wieku.

Zwiedzający zatrzymują się także chętnie przed dwoma obrazami Jana Czesława Moniuszki, syna kompozytora, w tym „Cesarz Maksymilian nadaje herb Kapitule Katedralnej”. Obraz został ukradziony przez Niemców w czasie II wojny światowej, a odzyskano go dopiero w 2016 roku. Zbiory płockiego muzeum cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Przyjeżdżają oni do Płocka z różnych zakątków Polski i z zagranicy. Turyści mogą być oprowadzani w języku angielskim lub hiszpańskim.

W związku z pandemią na terenie budynku może przebywać 30 osób. Przed wejściem zwiedzający muszą zasłonić usta i nos, maseczką lub przyłbicą, korzystać z płynu do dezynfekcji rąk, poruszać się we wskazanym, jednym kierunku zwiedzania, z zachowaniem odstępów.

Muzeum Diecezjalne w Płocku jest jednym z najstarszych muzeów kościelnych w Polsce. Powstało w roku 1903 z inicjatywy ks. kan. Antoniego J. Nowowiejskiego, późniejszego biskupa płockiego, według projektu architekta Stefana Szyllera. Od 2008 roku Muzeum Diecezjalne zyskało dodatkową siedzibę - w dawnym Opactwie Pobenedyktyńskim, którego początki sięgają X wieku.

Do najważniejszych eksponatów należą znajdujące się w Opactwie: kielich i patena Konrada Mazowieckiego I z XIII wieku; herma św. Zygmunta z XIV wieku, zdobiona diadem piastowskim z XIII wieku; tzw. Puszka Czerwińska z XIII-wieczną czarą; kielich fundacji Karola Ferdynanda Wazy, królewicza i biskupa płockiego i wrocławskiego z XVII wieku. Jest to jeden z najbogatszych skarbców muzealnych w Polsce.

Szczegółowe informacje o Muzeum Diecezjalnym w Płocku i jego zbiorach znajdują się na stronie: www.mdplock.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę