Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizacją „Godną Naśladowania”

W dniu 28 grudnia 2021 r. w sali sejmowej Urzędu Miasta Płocka Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej otrzymało nagrodę w XIV edycji konkursu o tytuł „Godni Naśladowania”. Konkurs ten jest adresowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego.

Godninasladowania 28 Of 40
foto: plock.eu

Tegorocznych Laureatów wyłoniła Kapituła konkursu w jednej kategorii tj. za działania na rzecz mieszkańców Płocka, przeciwdziałające skutkom pandemii COVID-19.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich podjęło w 2020 r. następujące działania skierowane do mieszkańców Płocka mające na celu zapobieganie skutkom pandemii COVID-19:
- talony na zakupy przed Wielkanocą 2020 r. dla rodzin najbardziej potrzebujących. Talony do zrealizowania w sklepie spożywczym otrzymało 10 rodzin z miasta Płocka, które były w trudnej sytuacji związanej z sytuacją pandemiczną w kraju.
- telefon wsparcia w czasie kwarantanny. Telefon został uruchomiony 1 kwietnia i był obsługiwany do 30 czerwca 2020 r. Potrzebujący mogli dzwonić na trzy wskazane linie telefoniczne:
- wszyscy chętni do psychologa, codziennie od godz. 19.00 do 21.00,
- wszyscy chętni do księdza katolickiego, codziennie od 19.00 do 21.00,
- oraz seniorzy, do koordynatora akcji, celem umówienia wolontariusza, który robił seniorowi niezbędne zakupy, codziennie od 10.00 do 14.00.
- Akcja szycia maseczek ochronnych. To działania było realizowane przez kwiecień
i maj 2020 r. Członkinie stowarzyszenia niemalże codziennie (6 godzin.) szyły maseczki, które następnie były przekazywane różnym organizacjom i osobom.
- Pomoc dla Seniorów. Akcja ta została uruchomiona 20 października i trwała
do 31 grudnia 2020 r. (de facto akcja trwała do 31 marca 2021, a w kilku przypadkach seniorzy są obsługiwani przez wolontariuszy do dziś).

Opisane działania cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców/mieszkańców Płocka, ale również wolontariuszy, chcących je tworzyć w ramach działalności statutowej organizacji.

Organizację do konkursu zgłosił ks. dr Wojciech Kućko – asystent stowarzyszenia, który w uzasadnieniu napisał m.in.: „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej od niemalże 32 lat prowadzi bardzo bogatą, twórczą i godną docenienia pracę na rzecz małżeństw, rodzin, osób samotnych, starszych, dzieci i młodzieży miasta Płocka. Jest ono współorganizatorem i jednocześnie organizacją wiodącą wielu ważnych, ogólnomiejskich inicjatyw, gromadzących bardzo dużą liczbę uczestników. Dość wspomnieć VII Orszak Trzech Króli w Płocku, który zgromadził ok. 10.000 osób – była to największa uroczystość w Płocku od wielu lat. Ważną sprawą jest także działanie na rzecz formacji osób, będących w Stowarzyszeniu, pomoc osobom z rozmaitymi problemami, w prowadzonych poradniach, a także oddziaływanie na społeczeństwo przez różnego typu akcje dobroczynne, formujące umysły i serca ludzi. Powstała dzięki zaangażowaniu i działaniom Pana Kazimierza Cieślika z Płocka, założyciela i pomysłodawcy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Polsce.

Organizacja ta nie zamknęła swojej działalności na czas pandemii, ale z impetem ruszyła, aby pomagać innym. W gronie tych osób znalazły się głównie rodziny i osoby starsze. Dla członków SRK było jasne, że nie mogą mieć swoich comiesięcznych spotkań, że nie mogą organizować sympozjów czy konferencji. Nie udało się zorganizować Marszu dla Życia i Rodziny oraz wielu zaplanowanych akcji. Jednak zrzeszone w organizacji osoby nie chciały pozostać bierne w sytuacji, gdy wiele osób potrzebowało wsparcia. Na miarę swoich możliwości udało się dość wymiernie wyjść naprzeciw tym potrzebom. Chcę mocno podkreślić, że organizacja podjęła działania, według swoich możliwości osobowych i finansowych. Dlatego nie sposób porównywać jej wyników do rezultatów organizacji finansowanych np. przez największe zakłady w naszym mieście, które podjęły skądinąd niezwykle pożyteczne wsparcie skierowane do chociażby seniorów czy szkół.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej jest organizacją, która bardzo dobrze wpisuje się w pracę społeczną dla mieszkańców miasta Płocka i całego regionu, zdobyła zaufanie i autorytet wśród mieszkańców. Jest rozpoznawalna, widoczna i przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Angażuje w swoją pracę wielu wolontariuszy, którzy dzięki temu poznają także miasto Płock, możliwości i potrzeby jego mieszkańców. Stowarzyszenie niewątpliwie przyczynia się także do sławienia dobrego imienia miasta Płocka w Polsce, jest tym samym „godne naśladowania”.

Serdecznie dziękujemy Kapitule konkursu za przyznanie nagrody „Godni Naśladowania” oraz ks. dr. Wojciechowi Kućce za zgłoszenie naszej organizacji.


Tegoroczni laureaci nagrody: Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Płocku, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej, Fundacja Szybciej Wyżej Dalej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”. Oprócz nagród kapituła przyznała także wyróżnienie dla 64. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej.


dr Witold Wybult
prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej