Stowarzyszenie Rodzin Katolickich uruchomiło telefon wsparcia

Telefon wsparcia w czasie kwarantanny oraz pogotowie zakupowe dla seniorów zainicjowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wraz z wydziałem ds. rodzin Kurii Diecezjalnej, w związku z istniejącym stanem pandemii. Pomoc jest bezpłatna, skierowana do mieszkańców Płocka.

Telefon1.jpg

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji płockiej uruchomiło telefon wsparcia w czasie kwarantanny. Zaprasza do korzystania z telefonu do duchowego i psychologa. Poza tym oferuje pomoc samotnym seniorów w zakupach.

Osoby potrzebujące pomoc psychologicznej mogą dzwonić codziennie w godz. 19:00 – 21:00, pod nr. tel. 502-513-764. Z kolei osoby, które chciałyby porozmawiać z księdzem, mogą to uczynić w tych samych godzinach, pod nr. tel. 502-513-894.

Osobny telefon został uruchomiony dla samotnych seniorów, potrzebujących pomocy w zakupach - tel. 505-272-535, czynny jest codziennie w godz. 10:00 – 14:00.

- Pomoc jest bezpłatna i świadczona telefonicznie przez osoby wykwalifikowane. Może z niej skorzystać każda osoba, która tego potrzebuje. Osoba korzystająca z pomocy nie przekazuje podczas rozmowy telefonicznej żadnych danych osobowych, a specjaliści świadczący pomoc są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej – podkreśla Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej.

Jeśli chodzi o zasady korzystania z pomocy dla samotnych seniorów, to również jest ona bezpłatna. Z pomocy wolontariuszy może korzystać osoba samotna z kręgu osób z tzw. podwyższonej grupy ryzyka w czasie trwania pandemii (np. osoby w podeszłym wieku czy o obniżonej odporności). Pomoc obejmuje niezbędne zakupy (głównie spożywcze oraz lekarstwa).

Wolontariuszami są osoby ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej, Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” oraz 64. Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku (Wojska Obrony Terytorialnej), zachowujący wszelkie zasady bezpieczeństwa (bezpieczna odległość od seniora, zasady podane przez Ministerstwo Zdrowia).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.srkplock.pl.

Głównymi organizatorami obu akcji są: jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji płockiej i wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, przy współpracy z Fundacją „Cokolwiek uczyniliście” w Płocku i 64. Batalionem Lekkiej Piechoty w Płocku.