Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wspiera uchodźców i mieszkańców Ukrainy

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej od początku wojny w Ukrainie zaangażowało się w organizację pomocy ludności ukraińskiej: uchodźcom, którzy przebywają w Płocku i osobom, które pozostały na Ukrainie. – Dzięki życzliwości płocczan udało się zebrać i zakupić wiele potrzebnych rzeczy - mówi dr Witold Wybult, prezes Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Heart G2cc79f834 640

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zaangażowało się w pomoc Ukrainie od początku wojny. Od 28 lutego wprowadziło dyżury w punkcie na terenie kościoła parafii św. Jadwigi w Płocku. Parafianie i płocczanie przynoszą do punktu rzeczy dla uchodźców. Dyżury pełnią wolontariusze i członkowie stowarzyszenia, którzy z zapałem przyjmują i segregują przynoszone dary.

Dzięki życzliwości płocczan udało się zebrać wiele potrzebnych na Ukrainie rzeczy, oprócz artykułów spożywczych, słodyczy, zabawek, środków higienicznych czy ubrań, także np. śpiwory, kołdry, koce, latarki, baterie, ręczniki, buty, bieliznę męską, lekarstwa i środki opatrunkowe.

Poza tym stowarzyszenie prowadziło kościelną zbiórkę do puszek na rzecz Ukrainy w parafii św. Jadwigi Królowej - zebrano ponad 9 tys. zł. Z kolei kwotę około 4,5 tys. zł osoby zainteresowane pomocą przekazały na konto SRK. Natomiast w parafii św. Stanisława Kostki w Płocku zorganizowano zbiórkę rzeczy.

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, oprócz zaangażowania się w dwa transporty darów dla żołnierzy w Ukrainie, przekazało również między innymi dwa pełne samochody darów dla wsparcia dużego transportu pomocy, organizowanego przez Urząd Miasta Płocka dla miasta partnerskiego Żytomierza w Ukrainie, dary dla sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Białej koło Płocka, gdzie mieszka niemal 30 uchodźców oraz dla Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Płocku, które goszczą 11 osób z Ukrainy. Przekazaliśmy też pieniądze dla Caritas w Żytomierzu - mówi dr Witold Wybult.

Ponadto dzięki zebranym środkom stowarzyszenie przekazało pieniądze na zakup bielizny dla żołnierzy ukraińskich oraz sfinansowało zakup paliwa potrzebnego do transportu rzeczy do Ukrainy. SRK kilkukrotnie współpracowało też przy poszukiwaniu mieszkań dla rodzin uchodźców, z Urzędem Miasta Płocka czy Zgromadzeniem Sióstr Pasjonistek. Akcja pomocowa wciąż trwa, w miarę możliwości pomoc będzie trafiać do kolejnych potrzebujących wsparcia Ukraińców.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę