Strona internetowa dla osób skrzywdzonych w sferze seksualnej

Fundacja Świętego Józefa założyła stronę www.zgloskrzywde.pl. Zawiera ona informacje pomocne osobom, które zostały skrzywdzone w sferze seksualnej w dzieciństwie lub w młodości albo mają wiedzę o krzywdzie czy zaniedbaniu w wyjaśnianiu sprawy w Kościele.

Telefon.jpg

Przypominamy także, do kogo można się zwrócić w tej sprawie w diecezji płockiej:

1. Małgorzata Skórzewska-Amberg, prawnik, tel. 602-135-995

2. Ks. Marek Jarosz, doktor psychologii, tel. 509-026-002, e-mail: marek.jarosz@diecezjaplocka.pl

www.zgloskrzywde.pl