Sukcesy młodych płońszczan podczas 32. Parafiady Dzieci i Młodzieży

Parafiada Dzieci i Młodzieży, to tygodniowe święto sportu, kultury i wiary. Tegoroczna 32. Parafiada trwała od 10 do 16 lipca. Na imprezę do Warszawy przyjechało 18 reprezentacji z całej Polski, uczestniczyło w niej niespełna pół tysiąca dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Wiele medali z Parafiady przywiozła do Płońska młodzież szkolna z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego.

Ball 488717 640

Parafiada opiera się na greckiej triadzie: stadion – teatr – świątynia. Stadion, to 11 dyscyplin, 22 konkurencji, starty indywidualne i grupowe. Teatr to konkursy, przeglądy, warsztaty i możliwość zwiedzania stolicy. Świątynia, to wspólna modlitwa połączona ze słowem, muzyką i obrazem.

Poniżej publikujemy nazwiska dziewcząt i chłopców z Płońska, którzy zdobyli medale na 32. Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie:

I miejsce – warcaby chłopców dzieci – Bartłomiej Łaszczyk;

I miejsce - konkurs plastyczny, dzieci „Człowiek Przyszłości Lem 2021”;

I miejsce w tenisie stołowym, opiekunowie – Andrzej Rogowski;

II miejsce w biegu na 1500 m, młodzież – Maciej Rogowski;

II miejsce w szachach chłopców, dzieci – Bartłomiej Łaszczyk;

II miejsce w ringo dziewcząt, dzieci – Julia Gorczyńska;

II miejsce w tenisie stołowym, opiekunowie – Kinga Rogowska;

II miejsce w badmintonie, opiekunowie – Andrzej Rogowski;

II miejsce w konkursie recytatorskim, dzieci (Norwid, Baczyński ) – Bartłomiej Łaszczyk;
II miejsce w konkursie muzycznym, dzieci  „Sacrosong” – Paulina Gajewska;

III miejsce w tenisie stołowym, dzieci – Bartłomiej Łaszczyk;

III miejsce w siatkówce dziewcząt

III miejsce w ringo dziewcząt, dzieci – Lena Urbańska;

III miejsce w ringo chłopców, dzieci – Bartosz Gałczyński;

III miejsce w rzucie palantówką dziewcząt, dzieci – Daria Kamińska;

IV miejsce w badmintonie chłopców, młodzież – Maciej Rogowski;

VI miejsce w konkursie wiedzy o sporcie, dzieci – Bartłomiej Łaszczyk;

oraz wyróżnienie w konkursie plastycznym, dzieci „Świat jest wypełniony głosem Boga” – Bartłomiej Łaszczyk.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę