Światowy Dzień Chorego w Kraszewie – Czubakach

W 27. Światowym Dniu Chorego Biskup Płocki Piotr Libera modlił się z chorymi i podopiecznymi Centrum Medycznego „Grupa Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach koło Raciąża w diecezji płockiej: - Nikt nie odchodzi od Jezusa bez pomocy – przekonywał uczestników Eucharystii. Odwiedził także chorych na oddziale dziecięcym i w hospicjum.

Dzie__chorego_2019_kraszewo.jpg

Bp Piotr Libera przewodniczył Mszy św. w kaplicy pw. św. Brata Alberta. Powiedział do jej uczestników, że uczniowie Chrystusa, także współcześni, widzą w Jezusie Światłość Świata, a Jego Matkę – Najświętszą Maryję Pannę, nazywają Poranną Jutrzenką czy Gwiazdą Zaranną.

- Gdy nasze serca przybliżamy do serca Maryi, chcemy widzieć w Niej Osobę, którą Bóg wybrał, aby niosła światło ludziom żyjącym w jakichkolwiek ciemnościach. Matka Boża ten dar przynosi nam dzisiaj jako Uzdrowienie Chorych. Właśnie ten tytuł nadało Jej tysiące pielgrzymów, którzy przyjeżdżają z całego świata do małego francuskiego miasteczka Lourdes, aby prosić Ją o wstawiennictwo przed Bogiem, o pomoc i ulgę w niesieniu codziennego krzyża – przypomniał wiernym.

Powiedział, że tego dnia ośrodek w Kraszewie – Czubakach staje się Lourdes: miejscem oczekiwania na światło i wstawiennictwo Matki Najświętszej. Chociaż nie ma w nim cudownego źródełka ani groty, gdzie Maryja Niepokalana rozmawiała z małą Bernadetą, to jednak „można odczuć matczyne ciepło serca Maryi i być pewnym, że troszczy się o ludzi, bo jest Matką dla wszystkich uczniów Pana Jezusa”.

Dodał, że to ciepło jest także w sercach tych, którzy jako lekarze, pielęgniarki, pracownicy Ośrodka, opiekunowie, dbają o chorych.

Pasterz Kościoła płockiego odwołał się też do Ewangelii dnia, w której Jezus jest Bogiem szukającym ludzi potrzebujących pomocy: płynie do nich łodzią, pieszo wyrusza w drogę do miast, do wiosek i osad, aby spotkać się z chorymi, aby uzdrawiać i nieść światło nadziei. Każdy, kto Go dotknął, zostawał uzdrowiony.

- Nikt nie odszedł bez pomocy. Jezus nikogo nie odsunął od siebie, żadnym chorym nie wzgardził. Tę misję przygarnięcia wszystkich potrzebujących wiary i uzdrowienia, światła i nadziei Chrystus powierzył swojej i naszej Matce, dlatego wołamy do Niej nieustannie: Maryjo, Uzdrowienie chorych – wstawiaj się za nami! - modlił się bp Libera.

W czasie Eucharystii uczniowie Szkoły Podstawowej w Raciążu wręczyli chorym laurki z modlitwą chorego.

Ponadto w czasie pobytu w Centrum Medycznym „Grupa Zdrowie” w Kraszewie-Czubakach bp Piotr Libera odwiedził chorych na oddziale dziecięcym oraz w hospicjum. Spotkał się również z kierownictwem ośrodka oraz Szkoły Specjalnej „Odzyskać Radość”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę