Święcenia diakonatu w bazylice katedralnej płockiej

O tym, że czyste sumienie, to najlepszy program na życie i że tylko ono pozwala trwać w Chrystusie, powiedział biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski w sobotę 25 maja br. do trzech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Udzielił im święceń diakonatu w bazylice katedralnej.

Diakonat.jpg

- Być może w ostatnich tygodniach niektórych z was naszło zniechęcenie, strach, wątpliwości lub smutek z powodu ujawniających się grzechów i nawet przestępstw kapłanów oraz zaniedbań Kościoła. Choć idziecie służyć w trudnych czasach: nie martwcie się. Kościół wchodzi na drogę głębokiego oczyszczenia. To jedyna droga, by słowa Chrystusa w naszych ustach brzmiały naprawdę wiarygodnie, by znamię Chrystusa jeszcze mocniej jaśniało na obliczu Kościoła – powiedział bp Milewski do alumnów.

Podkreślił, że Kościół nie chce w swoich szeregach tych, którzy dopuszczają się jakichkolwiek nadużyć, nie stają po stronie pokrzywdzonych, bo „nie ma żadnej tolerancji dla krzywdy wyrządzonej osobie nieletniej przez kogokolwiek”.

Biskup poprosił też kandydatów na diakonów, aby ich życie było święte oraz by byli zawsze wierni Chrystusowi i Kościołowi, a „świadectwo czystego sumienia pomagało mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie”. Czyste sumienie, to „najlepszy program na życie”.

Natomiast wszystkich obecnych w katedrze biskup pomocniczy diecezji płockiej poprosił o modlitwę, przez którą wierni świeccy „wychowują” swoich kapłanów, pomagają Duchowi Świętemu „szlifować” ich świętość.

Na diakonów zostali wyświęceni: Piotr Adamiak z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szyszkach, Dariusz Kozłowski z parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie, Krzysztof Węglicki z parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie.