„Święci Pańscy w ikonie” w Muzeum Diecezjalnym

„Święci Pańscy w ikonie” – to tytuł wystawy ikon, którą można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Płocku: - Ikona przyciąga i uspokaja w modlitwie – uważa Katarzyna Kobuszewska, twórczyni Pracowni Ikonograficznej w Płocku. Ikony przedstawiające świętych będzie można oglądać do 31 sierpnia br.

News Default Image

Wystawa „Święci Pańscy w ikonie”, to trzecia z kolei wystawa, która składa się na cykl „Rok z ikoną”, przygotowywany przez Pracownię Ikonograficzną Katarzyny Kobuszewskiej.

Tym razem bohaterami ikon są popularni, ale i mniej znani święci, jak choćby św. Antoni z Egiptu czy św. Tryfon. Ikony napisało ośmiu twórców: Radosław Sierant, Anna Opalińska, Aleksandra Kozakiewicz, Piotr Chrol, Emilia Dolińska, Agnieszka Małecka, Agnieszka Kołodziejczak i Katarzyna Kobuszewska.

- Ikona przyciąga swoją tajemniczością i początkowym niezrozumieniem. Często chcąc ją odczytać, trzeba najpierw trochę poczytać. Ikony emanują spokojem, a zarazem energią, która przyciąga i uspokaja w modlitwie – uważa Katarzyna Kobuszewska, twórczyni Pracowni Ikonograficznej, która od 2013 roku działa w Płocku. W pracowni tej można rozwijać i doskonalić swój warsztat ikonopisarski.

Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego przekazuje, że tym razem ikony oglądać można już na żywo, co umożliwia ich właściwy odbiór i pozwala poczuć klimat przedstawianego wizerunku świętego.

Wystawę „Święci Pańscy w ikonie” oglądać można do 31 sierpnia w budynku Opactwa Pobenedyktyńskiego (nowa część Muzeum Diecezjalnego). 

Bieżące informacje o Muzeum Diecezjalnym w Płocku zamieszczane są na Fb placówki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę