Sześć stypendiów „papieskich” od parafii św. Bartłomieja w Płocku

Sześć kolejnych osób z parafii św. Bartłomieja (farnej) w Płocku otrzymało w tym roku stypendia przyznane przez Parafialny Fundusz Stypendialny im. św. Papieża Jana Pawła II. Zostały one wręczone w XX Dniu Papieskim. W ciągu 10 lat istnienia funduszu przyznano 101 stypendiów na łączną kwotę 168.800 zł.

Fara-plock.jpg

Fundusz Stypendialny im. św. Papieża Jana Pawła II został powołany przez parafię św. Bartłomieja w Płocku w 2011 r. Inspiracją były m.in. słowa, które wypowiedział Jan Paweł II w Płocku7 czerwca 1991 r.: „Życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę”.

Do ubiegania się o parafialne stypendium uprawnione były osoby mieszkające na terenie parafii św. Bartłomieja: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i wyższych. Przy przyznawaniu stypendiów brany jest pod uwagę miesięczny dochód na osobę w rodzinie (poniżej 1.000 zł netto) oraz dobre wyniki nauczania.

„Zarząd Parafialnego Funduszu Stypendialnego im. św. Papieża Jana Pawła II  przyznał sześć stypendiów, w tym: 4 stypendia po 2.000 zł i 2 stypendia po 1.000 zł. Łącznie suma przyznanych stypendiów wynosi 10.000 zł. Średnia ocen stypendysty wynosi 4,68, a średni dochód netto na osobę w rodzinie stypendysty wynosi 776 zł. Stypendia będą wypłacane w 10 ratach, w miesiącach nauki szkolnej. W gronie stypendystów jest jeden uczeń, cztery osoby ze szkoły średniej i jedna osoba ze szkoły wyższej” – przekazała Anna Czajkowska, prezes Zarządu Funduszu Stypendialnego.

„Za wsparcie Funduszu Stypendialnego dziękujemy Caritas Diecezji Płockiej i wydziałowi duszpasterskiemu Kurii Diecezjalnej Płockiej. Stypendia pochodzą też z ofiar składanych na tacę w czasie zawierania sakramentu małżeństwa i ze zbiórki do puszek. Fundusz wsparły też osoby indywidualne. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i prosimy o dalsze wsparcie funduszu. Ofiary można przekazać w kancelarii parafialnej lub wpłacać na konto” – powiedział

ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku.

W ciągu dziesięciu lat istnienia Parafialnego Funduszu Stypendialnego (łącznie z rokiem bieżącym) przyznano sto jeden stypendiów na łączną kwotę 168.800 zł.