Szkoła w Morawach przyjęła imię kardynała Stefana Wyszyńskiego

Imię kardynała Stefana Wyszyńskiego przyjęła 15 maja br. Szkoła Podstawowa w Morawach: - Pedagogika Prymasa Tysiąclecia była pedagogiką walki o dobro w człowieku – powiedział do społeczności szkoły biskup płocki Piotr Libera. Poświęcił także nowy sztandar szkoły.

Morawy1.jpg

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Morawach (parafia św. Wojciecha w Stupsku) imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się w szkolnej hali sportowej. Najpierw jej uczestnicy wysłuchali prelekcji prof. Jana Żaryna, senatora RP, o dziele życia Prymasa Tysiąclecia. Historyk najwięcej uwagi poświęcił omówieniu zasług kardynała dla Kościoła i dla Ojczyzn. Był on człowiekiem, który „stał na straży Kościoła”.  

Mszy św. koncelebrowanej z udziałem społeczności szkolnej i gości przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii powiedział, że społeczeństwu wciąż potrzeba nowych wzorów wychowania i ideałów, ku którym wspólnie mogliby zmierzać nauczyciele i uczniowie, rodzice i dzieci, wychowujący i wychowywani.

Przypomniał, że kard. Stefan Wyszyński był „nauczycielem o niepodważalnym autorytecie moralnym”. Sprawy edukacji i wychowania były mu zawsze bardzo bliskie. Uważał, że wpływ różnego rodzaju nowych nurtów kulturowych i społecznych, podważających najbardziej fundamentalne kwestie dotyczące istoty człowieczeństwa, niejednokrotnie prowadzi do ogromnego zamętu, wręcz zagubienia na płaszczyźnie zarówno wychowawczej, jak i edukacyjnej.

Bp Libera zaznaczył też, że Prymas Tysiąclecia zawsze uważał, że w życiu każdego człowieka najważniejsze są „uporządkowane stosunki z Bogiem”. Kto sprawy Boże ma w należytym porządku, u tego wszystkie inne sprawy także będą w porządku. Dlatego walka o obecność Boga w sercach dzieci zawsze stanowiła istotny wymiar nauczania Prymasa Tysiąclecia.

- Kardynał Wyszyński robił wszystko, aby otwierać ludzkie serca na Chrystusa i Jego Ewangelię. To dlatego jego pedagogika zawsze była pedagogiką walki o dobro w człowieku, w sobie i wokół siebie. Przejawiało się to w pokonywaniu egoizmu, służbie Bogu, bliźniemu i społeczności. To przesłanie i nauka z niego płynąca, ma charakter ponadczasowy i pozostaje aktualna także dzisiaj - podkreślił hierarcha.

Dodał również, że oparta na miłości do Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny koncepcja wychowania, którą głosił kard. Wyszyński, to „najlepszy drogowskaz dla rodziców i rad pedagogicznych szkół w tworzeniu programów wychowawczych”.

Podczas Mszy św. bp Piotr Libera poświęcił sztandar szkoły. Odczytano także jego dekret, nadający szkole w Morawach imię kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po Mszy św. nastąpiło przekazanie sztandaru przez rodziców dyrektor szkoły Agnieszce Szweig-Sokołowskiej, a ona z kolei przekazała go uczniom. Uczniowie złożyli przysięgę na nowy sztandar. Była także część artystyczna, poświęcona kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.

W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz wielu gości m.in. proboszcz parafii w Stupsku ks. Karol Kaniecki, księża związani z parafią i szkołą, senator Jan Maria Jackowski, wójt gminy Stupsk Jacek Świderski oraz Jacek Zawiśliński, dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie.