Szkoła w Szczytnie przyjęła imię św. Stanisława Kostki

Szkoła Podstawowa w Szczytnie w parafii Krysk przyjęła 14 lutego br. imię św. Stanisława Kostki: - Warto być wiernym ideałom, które głosił patron – zwrócił się do społeczności szkoły Biskup Płocki Piotr Libera. Poświęcił także nowy sztandar tej placówki oświatowej.

Szczytno.jpg

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Szczytnie imienia św. Stanisława Kostki rozpoczęto przedstawieniem dekretu Biskupa Płockiego o nadaniu tej placówce imienia św. Stanisława Kostki. Odczytał go ks. Jan Kaźmierczak, proboszcz parafii Krysk, na terenie której znajduje się szkoła.

Mszy św. w miejscowej kaplicy przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii powiedział, że patron szkoły to ktoś, kto wyznacza pewien kierunek, wskazuje sposoby postępowania, uczy dokonywać mądrych wyborów. Stoi niejako za tymi, którym patronuje, wspiera ich, udziela pomocy. Stwierdził też, że decydując się na patrona szkoły w osobie św. Stanisława Kostki, jej społeczność zdecydowała się, że od tej pory chce iść drogą, którą wskazał Święty.

- Jesteście gotowi przestrzegać ideałów, którym wierny był nasz młody, mazowiecki Święty, jego dewiza życiowa „Ad maiora natus sum – Do wyższych rzeczy jestem powołany” staje się waszą dewizą, jego wierność Bogu i Maryi, wyznacza drogę waszej wierności, jego dojrzałość w podejmowaniu decyzji i wytrwałość w realizacji życiowego powołania będą zachętą do wytrwania w dobrych postanowieniach dla każdego was – podkreślił hierarcha.

Wyraził też nadzieję, że wybór patrona i nadanie szkole imienia wzmocni autorytet i pozycję placówki w gminie i powiecie. Pozwoli opracować i wprowadzać w życie program wychowawczy, skoncentrowany wokół sylwetki patrona.

- Pamiętając o jego walorach etycznych, duchowych i ogólnoludzkich, z całą pewnością warto z tym zadaniem się zmierzyć. Warto pamiętać, że Stasiu, choć pochodzący z malutkiej mazowieckiej wioski, był równocześnie bardzo dobrze wykształconym młodym Polakiem, który bez kompleksów przemierzał europejskie drogi, wzbudzając podziw u kolegów reprezentujących inne nacje – zaakcentował Pasterz Kościoła płockiego.

Wyraził też nadzieję, że ten wyjątkowy Patron będzie „wzorem do naśladowania, ideałem i przykładem, jak iść przez życie w przyjaźni z Jezusem i Jego Matką - Maryją”.

Bp Libera dokonał także aktu poświęcenia nowego sztandaru szkoły.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do budynku szkoły, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości, w tym część artystyczna w wykonaniu uczniów, ślubowanie na sztandar oraz poświęcenie okolicznościowej tablicy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu i oświaty, wraz z dyrektor szkoły Magdaleną Grabowską i Jackiem Zawiślińskim, dyrektorem Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.