Szlak św. Jakuba z Dobrzynia nad Wisłą do Kruszwicy

Ponad stukilometrowy odcinek Szlaku św. Jakuba można przejść z Dobrzynia nad Wisłą do Kruszwicy. Nowa część polskiego camino, tradycyjnie oznaczonego charakterystyczną muszlą, wchodzi w skład liczącego około 6 tysięcy km polskiego odcinka międzynarodowego szlaku.

Caminopolacotree.jpg

Szlak św. Jakuba, oznakowany muszlą, tworzy przecinającą całą Europę sieć dróg, prowadząc do Santiago de Compostela, gdzie na pielgrzymów czeka finał zmagań – modlitwa u grobu św. Jakuba Apostoła. Przejście camino może być niezapomnianą przygodą duchową, czasem wyjątkowego spotkania z Bogiem i innymi ludźmi. Szlak ten symbolicznie łączy kulturowe dziedzictwo Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Belgii, Niemiec, Litwy, Francji oraz Polski.

Nowo otwarty odcinek Szlaku Jakubowego w Polsce wiedzie z Dobrzynia nad Wisłą w naszej diecezji do Kruszwicy na Kujawach, położonej nad jeziorem Gopło, znajdującej się na historycznym „szlaku bursztynowym”. To też promocja jednego z najstarszych miast w Polsce, jakim jest Dobrzyń. Ponad sto kilometrów szlaku oznaczono tradycyjnie zwróconą do góry muszlą ze strzałką wskazującą kierunek kościoła, do którego się wędruje.

Pielgrzymi, którzy przejdą ten odcinek, mogą uzyskać certyfikat potwierdzający ich pątniczy trud. Informacje o nowym szlaku można znaleźć w folderach, wydanych przy wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania Ziemi Dobrzyńskiej Region Południe.

- Pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba trwa od 1200 lat, a dawni pątnicy szli z podobnymi lękami i trudnościami, jak współcześni pielgrzymi. Dzisiaj, gdy płoną kościoły w zachodnich krajach, to pielgrzymowanie jest szczególnie wymownym świadectwem wiary. Niech będzie nam bliska idea, że św. Jakub to patron pielgrzymów, ludzi, którzy się nie zrażają, wiedzą, że jest przed nimi droga – powiedział ks. dr hab. Piotr Roszak, kierownik Pracowni Szlaku św. Jakuba na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Renesans camino w Polsce trwa od lat 80. Kilka lat temu w diecezji płockiej reaktywowano odcinek Szlaku św. Jakuba na terenie parafii św. Jakuba w Płonnem (z Szafarni do Golubia-Dobrzynia). Wchodzi on w skład średniowiecznego szlaku zwanego „Camino Polaco”, który wiedzie przez Polskę do Santiago de Compostela. Jego początek prawdopodobnie znajdował się na Łotwie lub w Estonii i biegł przez Polskę, Niemcy, Francję do Hiszpanii. Odcinek Szlaku Jakubowego z Dobrzynia nad Wisłą do Kruszwicy jest więc kolejnym na terenie diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę