Sztandar Płockiego Towarzystwa Kolarzy w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Muzeum Diecezjalne w Płocku, za zgodą ks. biskupa Piotra Libery, przekazało do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie historyczny sztandar Płockiego Towarzystwa Kolarzy: - Po konserwacji będzie to jeden z naszych najcenniejszych eksponatów – przekazali muzealnicy ze stolicy.

Sztandar
Płockie Towarzystwo Kolarzy jest jednym z najstarszych w Polsce – powstało w 1899 roku (starsze było tylko Warszawskie Towarzystwo Cyklistów z 1897 roku), a swoją działalność wznowiło w roku 1927. Z tamtego czasu pochodzi zbytkowy sztandar towarzystwa, który został też odznaczony medalem Virtuti Militari. 
Dziś już trudno ustalić, kto podarował sztandar Muzeum Diecezjalnemu. Bogdan Kosz z Płockiego Klubu Olimpijczyka przekazał, że w czasie II wojny światowej sztandar znajdował się o Aleksandra Kosewskiego, słynnego kolarza, ale też działacza Polski Podziemnej. To on chciał ukryć sztandar w jakimś kościele (być może katedralnym?). Potem historyczny sztandar znalazł się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego.   
Warszawskie Muzeum Sportu i Turystyki (mieszczące się przy Wybrzeżu Gdyńskim 4) dowiedziało się o jego istnieniu przy okazji organizacji wystawy płocczanina Zbigniewa Pawłowskiego, znanego popularyzatora sportu. Ponieważ warszawska placówka muzealna chce się skoncentrować na zachowywaniu pamięci o Mazowszu, zaczęła czynić starania, aby płocki sztandar trafił na stałe właśnie do niej. 
  
Po stosownej konserwacji sztandar Płockiego Towarzystwa Kolarzy trafi na ekspozycję stałą o dziejach polskiego sportu i olimpizmu. Uzupełni kolekcję najstarszych zbiorów, będzie jednym z jej najcenniejszych eksponatów. 
W formalnym przekazaniu sztandaru uczestniczył ks. kan. Andrzej Milewski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, natomiast Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie reprezentował jego dyrektor Sławomir Majcher i kustosz Jacek Wiśniewski. 
Jednocześnie Jacek Wiśniewski podarował Muzeum Diecezjalnemu historyczny rysunek kościoła w Smardzewie. Był on wcześniej eksponowany na wystawie o kościołach Mazowsza i Ziemi Płockiej, która dotarła do około 40 miejsc. Teraz rysunek kościoła w diecezji płockiej niejako powrócił do źródeł, czyli placówki muzealnej tejże diecezji. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę