Triduum Paschalne w katedrze płockiej – 14-17 kwietnia 2022 r.

Program obrzędów liturgicznych w katedrze płockiej podczas Triduum Paschalnego w dniach od 14 do 17 kwietnia 2022 r.:

Katedra_frony.jpg
 • 14 kwietnia - Wielki Czwartek o godz. 10:00 Msza Krzyżma - przewodniczy i homilię wygłosi ks. biskup Roman Marcinkowski, biskup senior;
 • 14 kwietnia - Wielki Czwartek o godz. 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej - przewodniczy i homilię wygłosi biskup płocki Piotr Libera;
 • 15 kwietnia - Wielki Piątek o godz. 18:00 Liturgia Męki Pańskiej - przewodniczy ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej;
 • 16 kwietnia - Wigilia Paschalna  o godz. 20:00 przewodniczy ks. biskup Piotr Libera,  homilię wygłosi ks. biskup Mirosław Milewski;
 • 17 kwietnia - poranek wielkanocny procesja i Msza św. rezurekcyjna o godz. 6:00 - przewodniczy i homilię wygłosi ks. biskup Roman Marcinkowski.

W Wielki Piątek i Wielką sobotę w bazylice katedralnej będzie sprawowana liturgia Ciemnej Jutrzni o  godz. 9:00.

W piątek homilię wygłosi ks. Jacek Marciniak, dyrektor Szkół Katolickich w Płocku, a w sobotę ks. Krzysztof Ruciński, dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” w Płocku.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę