Trwa pomoc wiernych i księży z diecezji płockiej dla ludności z Ukrainy

W diecezji płockiej od początku wojny na Ukrainie prowadzone są różnorakie akcje pomocowe na rzecz Ukrainy, która zmaga się z agresorem z Rosji. Przyjmowanie uchodźców na plebaniach i w budynkach parafialnych, organizacja transportów na wschód czy koordynacja akcji pomocowej na danym terenie, to niektóre z nich. Parafie zdają sobie sprawę, że pomoc będzie mieć charakter długofalowy, ale wciąż nie brakuje osób, które czynnie angażują się w działania na rzecz uchodźców.

Ukraine G0031127c1 640

Od początku agresji Rosji na Ukrainie w parafiach diecezji płockiej organizowane są różnego rodzaju akcje pomocowe. Część parafii zdecydowała się przyjąć do swoich pomieszczeń ludność ukraińską. Tak jest na przykład w parafii Czerwińsk, prowadzonej przez księży salezjanów, gdzie w domu rekolekcyjnym zamieszkało 35 osób. Z kolei 19 osób z Ukrainy znalazło schronienie w budynku parafialnym parafii Świętej Trójcy w Rypinie. 14 osób zamieszkało na plebanii w parafii Gumino, a 12 osób w parafii św. Stanisława BM w Mławie.

Ponadto 8 osób przebywa w parafii św. Zygmunta w Płocku. W parafii Bogate koło Makowa Mazowieckiego mieszkanie w nieczynnej organistówce znalazło 6 osób. Również 6 osób zamieszkało na plebanii w parafii Żmijewo. 4 osoby przyjęła do siebie plebania w parafii Naruszewo. Z kolei 5 osób zamieszkało w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Stary).

Inne miejsca pobytu osób z Ukrainy, to: parafia Chrostkowo – 4 osoby na plebanii, parafia Popowo Kościelne – 4 osoby na plebanii, parafia Gąbin – 2 osoby na plebanii, parafia św. Bartłomieja w Płocku – 2 osoby na plebanii, parafia Rogozino – 2 osoby na plebanii.

Swoje domy dla Ukraińców otworzyły siostry pasjonistki: 11 osób zamieszkało w domu zakonnym w Płocku, a 2 osoby - w domu pasjonistek na terenie parafii św. Mateusza w Pułtusku. Przełożona s. Ludmiła mówi po ukraińsku i często pełni rolę tłumacza.

Poza obiektami parafialnymi Ukraińcy znaleźli mieszkanie także w Białej koło Płocka – niemal od początku wojny 27 osób mieszka w budynku, gdzie przez wiele lat znajdował się dom samotnej matki, prowadzony przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Obecnie siostry mają pod swoją kuratelą matki ukraińskie z dziećmi w różnym wieku. Z kolei 28 osób znalazło dach nad głową w Ostoi św. Antoniego (teren sanktuarium diecezjalnego) w Ratowie koło Mławy. Natomiast 5 osób zamieszkało w jednym z biur Caritas Diecezji Płockiej w Płocku, ze względu na aktualne potrzeby zamienionym na mieszkanie.

W diecezji płockiej wciąż są parafie, które zadeklarowały chęć przyjęcia uchodźców (m.in. Świętej Rodziny w Mławie, Winnica, Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, Serock, Zwiastowania NMP w Skępem – oo. bernardyni). Obecnie czekają one na ich rozmieszczenie.

Wiele parafii objęło opieką uchodźców, którzy zamieszkali w różnych miejscach w parafii. Są to zbiórki potrzebnych rzeczy (żywności, ubrań, środków higienicznych, lekarstw, przyborów szkolnych, zabawek, materacy). W parafiach znajdują się punkty wydawania darów, między innymi dla rodzin, które przyjmują Ukraińców w swoich domach. Część parafii organizuje też transporty z darami, które przekraczają ukraińską granicę, a potem są kierowane do miejsc ogarniętych wojną (np. Żytomierza, Tarnopola, Kijowa, Gródka Podolskiego, Smotrycza, Lwowa). Część parafii zdecydowała się wystawić skarbonki wielkopostne na zbiórki pieniędzy na wsparcie Ukrainy.

Księża dekanatów mławskich ufundowali 31 łóżek dla osób, które znalazły miejsce pobytu w hali sportowej w Mławie. W parafii Mochowo proboszcz otworzył w miejscowym sklepie linię kredytową dla Ukraińców. W miarę możliwości organizacyjnych na terenie parafii są też prowadzone zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Niektórzy księża oraz klerycy seminarium pełnią nocne dyżury w sztabach kryzysowych w miastach.

W akcje pomocowe angażują się stowarzyszenia, które działają przy parafiach lub na ich terenie (katolickie i świeckie). Parafie w dziele pomocy czynnie współpracują ze strażakami, samorządami gminnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich. W szkołach na terenie parafii zbiórki darów prowadzą też przykład Szkolne Koła Caritas, niektóre zbiórki odbywają się we współpracy z lokalnymi sklepami.

- Zebrane dane o formach pomocy parafii dla ludności ukraińskiej zmieniają się z dnia na dzień. Przybywa parafii, które informują o przyjęciu Ukraińców bądź przygotowują miejsca dla nich. Wielu proboszczów wspólnie z wiernymi koordynuje pomoc uchodźcom w gminach. Niemal wszystkie parafie w Płocku zbierają dary dla Żytomierza, który jest miastem partnerskim Płocka. Poza tym proboszczowie zapraszają do kościołów parafialnych grekokatolików i prawosławnych, aby mogli się w nich modlić. Skala różnorakiej pomocy jest ogromna - uważa Elżbieta Grzybowska, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Płocku.