Trwa zbiórka darów dla rodaków na Wileńszczyźnie

Artykuły spożywcze z długim terminem ważności zbiera płocka Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” w ramach akcji Świąteczna Paczka Rodakom na Wileńszczyźnie. Fundacja kolejny raz wesprze przed Bożym Narodzeniem Polaków żyjących za wschodnią granicą. Zbiórka żywności odbywa się w parafiach, a potrwa do 15 grudnia br.

Plakat

To trzecia z kolei edycja akcji pod nazwą Świąteczna Paczka Rodakom na Wileńszczyźnie. Zbiórka publiczna będzie prowadzona do 15 grudnia w trzech parafiach Płocka: w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Klubie Seniora „Szansa” (w niedziele przed Mszą św. o godz. 11.00 oraz w czwartki od 15.00 do 18.00), w parafii pw. św. Stanisława Kostki (w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia) i w parafii pw. św. Józefa (w niedziele przed Mszami św. w zakrystii lub specjalnej skrzyni).

- Serdecznie zachęcamy do przekazywania artykułów spożywczych (np. mąka, cukier, ryż, makaron, konserwy, herbata, kawa, olej). Dary zostaną zawiezione przez wolontariuszy Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” na Wileńszczyznę w połowie grudnia, gdzie we współpracy ze Wspólnotą Miłosierdzia zostaną przekazane najbardziej potrzebującym. Koordynatorem akcji jest Adam Modliborski. Naszą akcję w tej edycji wspierają Fundacja ENEA oraz Fundacja ENERGA. Serdecznie dziękujemy darczyńcom i partnerom naszej pomocy dla Polaków zamieszkujących tereny Wileńszczyzny – mówi Witold Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” powstała w czerwcu 2018 r. z inicjatywy ks. inf. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego, znanego płockiego kanonisty, emerytowanego obecnie wykładowcy UKSW w Warszawie i WSD w Płocku (w 1993 r. był jednym z negocjatorów Konkordatu). Celem działalności Fundacji jest m.in. dobroczynność oraz kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, chrześcijańskich i patriotycznych. Prezesem Fundacji jest Witold Wybult.

W 2019 r. Fundacja zorganizowała w Płocku „Kolonie Miłosierdzia” dla pięćdziesięciorga dzieci z polskich rodzin z okolic Solecznik. W tym samym roku współpracowała z tamtejszą Wspólnotą Miłosierdzia Bożego inicjując pomoc charytatywną dla rodzin tych dzieci, w postaci paczek żywnościowych i wyprawek szkolnych. W 2020 roku przekazała polskim rodzinom na Wileńszczyźnie 370 paczek żywnościowych oraz 100 wyprawek szkolnych. Przygotowanie pomocy było możliwe dzięki darowiznom dwóch organizacji - Fundacji Orlen oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Latem 2021 roku w Płocku Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” zorganizowała grupie dzieci polskiego pochodzenia z Litwy letni wypoczynek w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę