Trwają Dni św. Antoniego w Ratowie

Suma odpustowa była centralnym puntem Dni Św. Antoniego, obchodzonych w Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie, drugich – w reżimie sanitarnym. Zadumie modlitewnej towarzyszyły podziękowania za odwrót pandemii i prośby o jej ustanie.

News Default Image

Uroczystości zostały zainaugurowane 12 czerwca uroczystymi nieszporami, które tradycyjnie zakończył liturgiczny obrzęd poświęcenia lilii – symbolu św. Antoniego, przypominających, że jednym z najważniejszych aspektów nauczania świętego była walka z pokusami i dbałość o czystość myśli, słów i czynów, które powinny prowadzić do Boga a nie być wymierzone przeciw drugiemu człowiekowi.

W dniu 13 czerwca wczesnym rankiem odśpiewano godzinki  ku czci Najświętszej Maryi Panny, o godzinach 9.00 i 10.00, zostały odprawione msze święte. Uroczystej sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Linke, wykładowca biblistyki na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Ksiądz profesor w homilii przywołał życiorys świętego Antoniego, który pomimo że był gruntownie wykształcony, potrafił dotrzeć dzięki przystępności języka do każdego słuchacza.

- Pokora jego serca sprawiła, że początkowo milczał, jednak kiedy przyszedł czas, żeby ukazać światu swój dar wymowy, wykorzystał go w dobrym celu, by służyć ludziom a nie po to, by chełpić się swym talentem. My również powinniśmy starać się żyć w taki sposób, by dostrzegać na swej drodze przede wszystkim drugiego człowieka a nie zaspakajać swą miłość własną – podkreślił kaznodzieja.

W uroczystościach odpustowych uczestniczyli m.in. pielgrzymi z diecezji płockiej, diecezji warszawskiej a także ułani z Fundacji 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich z powiatu mławskiego, Wrocławia i Krakowa.

- Uroczystym zakończeniem Dni św. Antoniego będą 20 czerwca XI Ratowskie Spotkania Patriotyczne wraz z potyczką kawaleryjską z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Już dziś przybyli do nas spadkobiercy tradycji obrońców Ojczyzny z 4. Pułku Ułanów, których męstwo ocaliło mieszkańców północnego Mazowsza przed rzezią. Podziękujmy swą obecnością symbolicznie bohaterom, których poświęcenie nie powinno być zapomniane – zapraszał rektor Sanktuarium, ks. kan. Bogdan Pawłowski.

Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie