Trwają letnie Oazy dla dzieci i młodzieży z diecezji płockiej

Około 170 osób: dzieci, młodzieży i animatorów, uczestniczy w letnich Oazach Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej w Gliczarowie Górnym w Tatrach. Są one formą rekolekcji, połączoną z wakacyjnym wypoczynkiem. Uczestnicy m.in. modlą się o beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.

Oaza_2019-1.jpg

Dzieci i młodzież, która uczestniczy w letnich Oazach Ruchu Światło Życie, wspólnie przechodzi formację oazową. Czas na Oazach pozwala głębiej doświadczyć miłości Boga i bliźniego, uporządkować relacje z innymi ludźmi, znaleźć czas na codzienną, systematyczną modlitwę i na lekturę Pisma św., pomyśleć o swoim dalszym rozwoju duchowym, a także rozeznać swoje powołanie. Nie brakuje także górskich wędrówek, podczas których jest czas na medytację.

W kolejnych turnusach odbywają się Oazy: Oaza Dzieci Bożych (dla dzieci po czwartej, piątej i szóstej klasie szkoły podstawowej), Oaza Nowej Drogi (dla młodzieży po siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej oraz trzeciej klasie gimnazjum), Oaza Nowego Życia (dla młodzieży po szkole średniej), Oaza Nowego Życia 0 stopnia (dla uczniów po pierwszej klasie szkoły średniej), Oaza Nowego Życia II stopnia (dla osób po I stopniu oraz uczestników rocznej formacji).

- Zasadniczym celem formacji oazowej jest umocnienie wiary poprzez codzienną Eucharystię, spotkania w grupach, wspólną i indywidualną modlitwę. Daje to młodym ludziom doświadczenie bliskości Boga, świadomość bycia we wspólnocie i poczucie bezpieczeństwa. - uważa ks. Marcin M. Kędzia, diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie.

W letnich Oazach uczestniczy około 170 osób: dzieci, młodzieży, animatorów (świeckich i księży). Potrwają one do 31 lipca.