Trzecie spotkanie z cyklu „Postaw na …” – sakrament małżeństwa

W sobotę 22 maja br. w godzinach popołudniowych odbyło się już trzecie, a zarazem ostatnie spotkanie online z cyklu „Postaw na …” prowadzone przez Klerycką Grupę Powołaniową z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Podczas spotkania wsłuchaliśmy się w słowo dk. Marcina Siemiątkowskiego z VI roku, o powołaniu do małżeństwa, a także wspólnie pomodliliśmy się dziesiątką różańca i litanią do św. Józefa.

Postaw-na-3.jpg

Trzecie spotkanie online, tradycyjnie składało się z dwóch części: konferencji tematycznej i wspólnej modlitwy. W tematykę trzeciego spotkania wprowadził nas, prezes kleryckiej agendy powołaniowej kl. Sebastian Szymański, zaś słowo o powołaniu do małżeństwa wygłosił dk. Marcin.

„Sakrament Małżeństwa. … i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską” taki tytuł miała konferencja, w której usłyszeliśmy, że możemy być nie tylko jesteśmy powołani do kapłaństwa, ale także do małżeństwa, do którego – jak nauczał św. Jan Paweł II – trzeba się przygotować.

Przygotowanie odbywa się od samego początku. Od urodzenia kształtujemy i rozwijamy własną osobę. W tym rozwoju przede wszystkim pomagają nam nasi rodzice: mama i tata, których małżeństwo jest pierwszym i niezastąpionym podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu małżeństwa. A także szkoła, katechizacja, grupa rówieśnicza i duszpasterstwo parafialne.

Diakon Marcin, opierając się na słowach z ewangelii św. Jana 15,16 „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem … ” powiedział, że Bóg dla każdego z nas zaplanował przyszłość. Receptą na udany związek małżeński jest postawienie Boga w centrum wspólnego życia kobiety i mężczyzny - „Im bliżej Boga, tym bliżej siebie…”.

Zwieńczeniem konferencji, było wysłuchanie krótkiego świadectwa małżonków „O odkrywaniu wielkiej mocy Sakramentu małżeństwa w naszym życiu”.
Po zakończonej konferencji i czasie przeznaczonym na pytania i dyskusję, pomodliliśmy się dziesiątką różańca i litanią do św. Józefa w intencji rozeznawania powołania do kapłaństwa, do małżeństwa i za braci kleryków, którzy przyjęli święcenia diakonatu i tych, którzy niebawem przyjmą święcenia kapłańskie.

W spotkaniu wzięło udział trzech młodych chłopaków, którym nie jest obojętny głos Boży
w rozeznawaniu swojego powołania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom trzech spotkań. I już dziś zapraszamy młodzież męską na rekolekcje wakacyjne – stacjonarne, do naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Rekolekcje odbędą się w dniach od 28.06 do 01.07 br., pt. „Powołał ich od sieci”. Zapraszamy!
kl. Radosław Pilśnik.