Trzecie spotkanie z cyklu „Postaw na …” – sakrament małżeństwa

W sobotę 22 maja br. w godzinach popołudniowych odbyło się już trzecie, a zarazem ostatnie spotkanie online z cyklu „Postaw na …” prowadzone przez Klerycką Grupę Powołaniową z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Podczas spotkania wsłuchaliśmy się w słowo dk. Marcina Siemiątkowskiego z VI roku, o powołaniu do małżeństwa, a także wspólnie pomodliliśmy się dziesiątką różańca i litanią do św. Józefa.

Postaw-na-3.jpg

Trzecie spotkanie online, tradycyjnie składało się z dwóch części: konferencji tematycznej i wspólnej modlitwy. W tematykę trzeciego spotkania wprowadził nas, prezes kleryckiej agendy powołaniowej kl. Sebastian Szymański, zaś słowo o powołaniu do małżeństwa wygłosił dk. Marcin.

„Sakrament Małżeństwa. … i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską” taki tytuł miała konferencja, w której usłyszeliśmy, że możemy być nie tylko jesteśmy powołani do kapłaństwa, ale także do małżeństwa, do którego – jak nauczał św. Jan Paweł II – trzeba się przygotować.

Przygotowanie odbywa się od samego początku. Od urodzenia kształtujemy i rozwijamy własną osobę. W tym rozwoju przede wszystkim pomagają nam nasi rodzice: mama i tata, których małżeństwo jest pierwszym i niezastąpionym podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu małżeństwa. A także szkoła, katechizacja, grupa rówieśnicza i duszpasterstwo parafialne.

Diakon Marcin, opierając się na słowach z ewangelii św. Jana 15,16 „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem … ” powiedział, że Bóg dla każdego z nas zaplanował przyszłość. Receptą na udany związek małżeński jest postawienie Boga w centrum wspólnego życia kobiety i mężczyzny - „Im bliżej Boga, tym bliżej siebie…”.

Zwieńczeniem konferencji, było wysłuchanie krótkiego świadectwa małżonków „O odkrywaniu wielkiej mocy Sakramentu małżeństwa w naszym życiu”.
Po zakończonej konferencji i czasie przeznaczonym na pytania i dyskusję, pomodliliśmy się dziesiątką różańca i litanią do św. Józefa w intencji rozeznawania powołania do kapłaństwa, do małżeństwa i za braci kleryków, którzy przyjęli święcenia diakonatu i tych, którzy niebawem przyjmą święcenia kapłańskie.

W spotkaniu wzięło udział trzech młodych chłopaków, którym nie jest obojętny głos Boży
w rozeznawaniu swojego powołania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom trzech spotkań. I już dziś zapraszamy młodzież męską na rekolekcje wakacyjne – stacjonarne, do naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Rekolekcje odbędą się w dniach od 28.06 do 01.07 br., pt. „Powołał ich od sieci”. Zapraszamy!
kl. Radosław Pilśnik.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę