Ukazał się komiks o „Mateczkach” – klaryskach kapucynkach z Przasnysza

Muzeum Historyczne w Przasnyszu wydało komiks o przasnyskich „Mateczkach”, jak potocznie nazywa się siostry klaryski kapucynki z miejscowego klasztoru kontemplacyjnego. Najbardziej znana z nich, to bł. Maria Teresa Kowalska, która w 1941 roku poniosła męczeńską śmierć w niemieckim obozie w Działdowie. Promocja komiksu odbyła się 6 lutego br. w Starostwie Powiatowym.

Komiks.jpg

Komiks „Mateczki” opowiada o klaryskach kapucynkach z Przasnysza, a zwłaszcza najbardziej znanej z nich – bł. Marii Teresie Kowalskiej, która w 1941 roku poniosła męczeńską śmierć w niemieckim obozie w Działdowie (KL Soldau).

Muzeum Historyczne w Przasnyszu postanowiło wydać komiks z okazji rocznicy przekroczenia przez Mieczysławę Kowalską furty klasztornej, co miało miejsce 23 stycznia 1923 r., czyli 97 lat temu. Ponadto wydawnictwo to stanowi istotny głos w dyskusji o martyrologii polskiego Kościoła podczas wojny.

Przedstawiona w komiksie historia jest opowieścią o życiu wspólnoty przasnyskich sióstr zakonnych podczas II wojny światowej, a przede wszystkim podczas ich pobytu w obozie koncentracyjnym. Autorem scenariusza komiksu jest Wojciech Łowicki, a autorem rysunków Jacek Przybylski. Uznano, że forma komiksowa, mimo ogromnej złożoności poruszanej materii, łatwiej dotrze do współczesnych czytelników.

Podczas spotkania promocyjnego o. Grzegorz Filipiuk OFM Cap., dyrektor Archiwum Prowincji Kapucynów, wygłosił prelekcję o tym, w jaki sposób „Mateczki” trafiły do Przasnysza. Natomiast ks. Tomasz Kaczmarek, postulator procesów beatyfikacyjnych błogosławionych 108. męczenników z II wojny światowej, przedstawił historię wyniesienia do chwały ołtarzy bł. Marii Teresy Kowalskiej.

Być może będzie kontynuacja dziejów zakonów w Przasnyszu: Agnieszka Brykner, dyrektor Muzeum Historycznego chciałaby, aby w 2023 r. ukazał się komiks „Ojcowie”, opowiadający o przasnyskich pasjonistach.

Partnerami wydania komiksu przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu są: Fundacja PZU i Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.


Siostra Maria Teresa (Mieczysława) Kowalska urodziła się 1 stycznia 1902 r. w Warszawie, w rodzinie ateistów. Jej ojciec i brat byli zaangażowani w gwałtownie rozwijający się wówczas ruch socjalistyczny, który negował istnienie Boga. W wieku 21 lat, 23 stycznia 1923 r. Mieczysława zapukała do furty klasztoru w Przasnyszu, gdzie znajdowała się jedyna w tym czasie wspólnota klarysek kapucynek w Polsce. Główną motywacją życia za klauzurą było pragnienie zadośćuczynienia Bogu za niewiarę własnej rodziny. Otrzymała imię Marii Teresy od Dzieciątka Jezus.

Pierwsze zakonne śluby złożyła 15 sierpnia 1924 r., wieczyste – 26 lipca 1928 r. Życie zakonne siostry Teresy było głęboko naznaczone kontemplacją Jezusa Ukrzyżowanego. W zakonie pełniła kolejno funkcje furtianki, zakrystianki, bibliotekarki, mistrzyni nowicjatu i tzw. dyskretki (siostry wchodzącej w skład zarządu klasztoru).

2 kwietnia 1941 r. Niemcy aresztowali wszystkie 36 sióstr (Teresa miała wtedy 39 lat). Zakonnice trafiły do obozu koncentracyjnego w Działdowie (KL Soldau), który był jednym z najcięższych tzw. obozów przejściowych. Obóz powstał na przełomie 1939/1940 roku i był miejscem śmierci i męczeństwa wielu Żydów i Polaków, wśród których znalazło się liczne grono duchownych. Osoby duchowne były w nim jedną z grup najbardziej prześladowanych. Więźniowie żyli w tragicznych warunkach higienicznych, w zimnie i głodzie.

Niebawem po znalezieniu się w KL Soldau zakonnica bardzo podupadła na zdrowiu. Odezwała się gruźlica, która zaczęła się jeszcze w Przasnyszu. Mniszka umierała przez 11 tygodni. Kilka dni przed śmiercią odnowiła profesję zakonną. Agonia nastąpiła 25 lipca 1941 r. Siostra spoczęła w jednej z masowych mogił, niedaleko Działdowa. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Niespełna dwa tygodnie później pozostałe mniszki zostały zwolnione z obozu i przewiezione w okolice Suwałk, skąd po wojnie mogły wrócić do Przasnysza. Ofiara Teresy ocaliła polskie kapucynki, żadna z nich nie zginęła w obozie.

13 czerwca 1999 r. klaryska kapucynka Maria Teresa od Dzieciątka Jezus została beatyfikowana w Warszawie przez papieża Jana Pawła II. Znalazła się w gronie 108 męczenników II wojny światowej, na czele których postawiono bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego – biskupa płockiego w latach 1908-1941.