Uroczystości ku czci św. Tomasza z Akwinu w WSD w Płocku

28 stycznia 2020 r. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku obchodziła uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu. Obchody rozpoczęły się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem ks. prał. dr. Marka Jarosza, rektora WSD. Homilię wygłosił ks. mgr Marcin Sadowski, wykładowca liturgiki w naszym seminarium.

Uroczystosci-tomaszowe-2020.jpg

W swojej homilii, kaznodzieja odwołując się m.in. do słów z encykliki „Fides et ratio” Jana Pawła II wyjaśniał, że zarówno rzetelne zdobywanie wiedzy jak i autentyczna wiara muszą być niezbywalnymi elementami w życiu kleryka i kapłana. „Tylko wiedza może zaspokoić niepokój umysłu a tylko wiara może poruszyć serce” – stwierdził ks. Sadowski. W Mszy Świętej uczestniczyli moderatorzy, profesorowie oraz klerycy płockiego seminarium.

Druga część obchodów miała miejsce po południu w Sali Biskupów płockiej Alma Mater. W uroczystej akademii wykład okolicznościowy pt. „Czy Europa bez Boga? Między sekularyzmem a nową ewangelizacją” wygłosił ks. prof. dr hab. dr Janusz Mariański, pochodzący z naszej diecezji wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W wykładzie uczestniczyli: Biskup Płocki Piotr Libera, członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, profesorowie, siostry zakonne oraz klerycy płockiego seminarium.

Naukowiec zwrócił uwagę na to, że Europa Zachodnia balansuje pomiędzy sekularyzacją a desekularyzacją: - Jeżeli mówimy, że Europa stała się zsekularyzowana, to stała się ona taka na wyraźne życzenie Europejczyków. Jego zdaniem Europa nie będzie bez Boga, ale nie będzie to tylko Bóg chrześcijański. Religijna przyszłość Europy ukształtuje się w najbliższych trzydziestu latach. Wybór zależy od samych Europejczyków – zaakcentował gość z Lublina.

- Jedno jest pewne - nie jesteśmy skazani na bezreligijne społeczeństwo – spuentował ks. prof. Mariański.

Zgodnie z seminaryjną tradycją, na zakończenie uroczystości ks. rektor Marek Jarosz ogłosił wyniki wyborów do samorządu kleryckiego. Nowym kleryckim dziekanem został kl. Kamil Mańkowski (par. pw.w. św. Józefa w Rościszewie), wicedziekanem kl. Marcin Siemiątkowski (par. p.w. św. Katarzyny w Gradzanowie) a sacelanem (odpowiedzialnym za kaplicę i przygotowanie liturgii) kl. Sebastian Trędowicz (par. p.w. św. Józefa w Syberii).

Kamil Mańkowski