V Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka w Dobrzykowie

„Tradycja, historia, obyczaje i wiara nie są i nie będą nigdy czymś przestarzałym” – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w czasie V Diecezjalnego Dnia Babci i Dziadka, w parafii Dobrzyków koło Płocka (24 stycznia 2021 r.). Uczestnicy spotkania obejrzeli też jasełka w wykonaniu uczniów szkół z terenu parafii.

Dzien-babci-22021.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii stwierdził, że starość i nowość przeplatają się w życiu ludzkim każdego dnia. Jednakże istnieją na ziemi takie sprawy, takie wartości, które nigdy się nie starzeją. Babcie i dziadkowie są żywymi świadkami historii, pamięci, ale również tego, jak ważne są w życiu dobro, miłość, radość i pokój.

„W świecie, w którym tak wiele rzeczy wyrzucamy, zamieniamy na nowe, nasi dziadkowie starają się niejednokrotnie przypominać nam, że tradycja, historia, obyczaje i wiara nie są i nie będą nigdy czymś przestarzałym. Świętym Joachimowi i Annie, rodzicom Maryi i dziadkom Pana Jezusa dziękujemy za to, że nasi dziadkowie są dla nas prawdziwymi przekazicielami tradycji i wiary. Potrafili zakorzenić w młodszych pokoleniach troskę o wiarę i tradycję” – podkreślił hierarcha.

Dodał, że niedziela 24 stycznia jest w Kościele także Niedzielą Słowa Bożego. W Biblii jest wszystko, co potrzebne do życia. Słowa Pisma Świętego pomogą w każdej sytuacji, bo jego bohaterowie żyli takimi samymi problemami, jak współcześni: podobnie czuli, mieli marzenia i plany, zmagali się ze sobą i z Bogiem.

Odniósł się też do Ewangelii opowiadającej o powołaniu pierwszych uczniów. Zajmowali się oni swoimi sieciami, byli bowiem rybakami. Ale te sieci oznaczają coś więcej: pierwsi uczniowie byli zapewne zbyt mocno zajęci sprawami swojej codzienności, ryzykowali zamknięcie we własnym, ograniczonym świecie. Pan Jezus kazał im oderwać się od codzienności i zacząć iść za Jego Słowem.

„Pan wzywa nas także dzisiaj do pozostawienia sieci. Warto potraktować to w sposób dosłowny. W ciągu roku Polacy w wieku 16-64 lata około trzech miesięcy spędzają w sieci, w świecie wirtualnym. Powinniśmy częściej zostawiać sieci internetowe, by zajrzeć do kart Pisma Świętego, które ma słowa dające życie wieczne” – podkreślił kaznodzieja.

Zaapelował, aby wziąć do ręki Biblię, wertować ją, czytać, zaznaczać słowa - nawet codziennie. Tam jest słowo, które nigdy się nie nudzi. Poprosił babcie i dziadków, rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów aby czytali dzieciom Pismo Święte, uczyli ich historii biblijnych. Na tych opowiadaniach o życiu prawdziwych ludzi i misji Chrystusa wychowały się całe pokolenia mądrych i dobrych ludzi.

W programie V Diecezjalnego Dnia Babci i Dziadka w Dobrzykowie znalazły się też m.in. jasełka, przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze szkół z terenu parafii.

Spotkanie zorganizowały: wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku, parafia pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie z ks. proboszczem Jarosławem Ferencem oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę