V Święto Domu Seniora Leonianum w Sikorzu

Dom Seniora Leonianum w Sikorzu koło Płocka obchodził piątą rocznicę działalności. Mszy św z udziałem podopiecznych, pracowników i gości 7 października br. przewodniczył ks. biskup Szymon Stułkowski: - Nasze imiona zapisane są w niebie. To jest dobro, które na nas czeka - przekonywał biskup.

Leonianum

Bp Szymon Stułkowski w homilii powiedział, że w życiu jest wiele powodów do radości. Jednym z nim może być pobyt w domu, który daje szansę zbudowania wspólnoty.

Odwołał się do Ewangelii według św. Łukasza (Łk 10,17-24), w której uczniowie cieszę się, że „nawet złe duchy im się poddają”: - Jezus studzi ich zapał mówiąc, że większym powodem do radości jest to, że ich imiona zapisane są w niebie. Bóg nas zna, zna całe nasze życie i pragnie, byśmy przez całe życie budowali z Nim bliską relację – zaznaczył duchowny.

Dodał, że powodem do radości jest też to, że ludzie zostali ochrzczeni, bo to chrzest św. sprawił, że „nasze imiona zapisane są w niebie i niebo jest dobrem, które na nas czeka”.

Biskup zaznaczył, że 7 października przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jej imię jest już w niebie zapisane. Tajemnice życia Jezusa i Maryi, rozważane na różańcu, pokazują także życie człowieka i jego drogę, przez choroby i cierpienia, ale i radość – do nieba.

Na zakończenie Mszy św. dyrektor Leonianum – ks. kan. Łukasz Nowak podziękował całej wspólnocie tomu: podopiecznym, ich rodzinom, pracownikom, kapelanowi - za jego współtworzenie.

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyło wielu gości, a także dzienny klub „Aktywny Senior” i harcerze z Bożewa, systematycznie współpracujący z Domem Leonianum. Był też program słowno-muzyczny, zaprezentowany przez mieszkańców, a przygotowany pod okiem pań terapeutek, a na zakończenie - spotkanie integracyjne.

Dom Seniora „Leonianum – Piękne życie” prowadzi Katolickie Centrum Formacji. Przebywa w nim 88 podopiecznych, a pracuje ponad 60 osób. Dyrektorem placówki jest ks. kan. Łukasz Nowak, a wicedyrektorem Katarzyna Łykowska. Fundacja powstała w 2017 roku, działa w imieniu i na rzecz diecezji płockiej. Posiada osobowość prawną, jej siedzibą jest Sikórz koło Płocka. Celem fundacji jest m.in. działalność charytatywna i społecznie użyteczna w zakresie opieki i pomocy społecznej oraz szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu.

Fundacja Leonianum wzięła swoją nazwę od imienia patrona, którym jest bp Leon Wetmański - błogosławiony męczennik II wojny światowej, zamęczony w niemieckim obozie koncentracyjnym w Działdowie prawdopodobnie 10 października 1941 r., w wieku 55 lat. Bp Wetmański znalazł się w gronie 108 męczenników II wojny światowej, beatyfikowanych przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie (na ich czele stanął biskup płocki abp Antoni J. Nowowiejski). Pasją życia biskupa sufragana była praca charytatywna i rekolekcyjna. Uczył jak „pięknie żyć”.