VI Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego

Ks. Wincenty Borkowski, proboszcz parafii Tłuchowo w latach 1903-1935, zapisał się na kartach historii jako organizator straży pożarnej, inicjator założenia w 1929 roku agencji pocztowej oraz spółdzielczej kasy zapomogowej – Kasy Stefczyka, członek Sejmiku Powiatowego w Lipnie. Jego to właśnie imieniem nazwano rozgrywane w parafii Tłuchowo zawody szachowe, których inicjatorem jest proboszcz ks. Andrzej Zakrzewski.

W sali sportowej, przy współudziale organizacyjnym Uczniowskiego Klubu Sportowego „TOP”, działającego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte, odbył się VI Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego. Gra toczyła się systemem szwajcarskim, w 5 rundach z ustalonym tempem 20 minut na ruchy zawodnika w partii. Zwycięstwo, remis i porażka skutkowały odpowiednio 1, 0,5 lub 0 punktami.

Po niemal 3 godzinach zaciętej walki  wyłoniono najlepszych. Tryumfatorem VI Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. ks. Wincentego Borkowskiego został debiutujący w rozgrywkach mieszkaniec Płocka Wiktor Dutkiewicz, który pokonał ubiegłorocznego triumfatora Marka Zabosta. Najniższy stopień podium przypadł w udziale Hubertowi Blonkowskiemu.  Najlepsi szachiści zostali nagrodzeni przez ks. Andrzeja Zakrzewskiego pucharami oraz medalami. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe publikacje książkowe.

Spotkanie upamiętniające wielkiego społecznika parafii ks. Wincentego Borkowskiego było dowodem na to, że gra w szachy potrafi dostarczyć wielu pozytywnych  emocji i wrażeń.

Edyta Gąsiorowska