VII przegląd etiud teatralnych o świętych i błogosławionych

VII Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli” odbył się 16 października br. w Płocku. Pierwsze miejsce, z etiudą o bł. ks. Jerzym Popiełuszce, zajęli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Przegląd zorganizowały Książnica Płocka i wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej.

Etiudy.jpg

W VII Przeglądzie Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych uczestniczyły zespoły teatralne ze szkół z terenu diecezji płockiej. Etiudy przedstawiano na deskach siedziby Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Uczestnicy zaprezentowali krótkie, 10-minutowe etiudy teatralne, poświęcone wybranym przez siebie postaciom świętych i błogosławionych.

Tegoroczne etiudy opowiadały m.in. o błogosławionych biskupach płockich: abp. Antonim J, Janie Pawle II, św. Bracie Albercie, św. Hidegardzie z Bingen, św. Franciszku z Asyżyu, bł. ks. Stefanie W. Frelichowskim, św. Maksymilianie M. Kolbem czy św. Matce Teresie z Kalkuty.

„Zaprezentowało się 12 zespołów, łącznie 106 uczestników. Poziom był bardzo wysoki, a młodzi aktorzy dostarczyli sporo wzruszeń. Jury długo obradowało, zanim wydało ostateczny werdykt. Przyznano dwa pierwsze miejsca: dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu, za etiudę przygotowaną pod kierunkiem ks. Adama Kowalskiego i Marleny Boguckiej pt. „Prościusieńko w niebo droga – etiuda teatralna o ks. Jerzym Popiełuszce” oraz dla Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku, pod kierunkiem Ewy Bembenisty, za etiudę „Święty Jan Paweł II”.

Dwa drugie miejsca również otrzymały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie pod kierunkiem ks. Jacka Gołębiowskiego za etiudę „Talitha kum. Kim ona jest? Opowieść o ‹Trzcinie Boga›” oraz - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Płocku pod kierunkiem Katarzyny Niewinowskiej za etiudę „Bakhita znaczy szczęściara” o św. Józefinie Bakhicie. Trzeciej nagrody nie przyznano.

Przegląd etiud jest dla młodzieży wyzwaniem, przygodą, daje możliwość zaprezentowania swych umiejętności w tworzeniu tekstu scenicznego oraz interpretacji teatralnej, a jednocześnie przybliża postaci osób, które mogą stać się autorytetami, drogowskazami moralnymi” – przekazali inicjatorzy przeglądu.

Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli - Niezwykli” organizowany jest każdego roku w ramach Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej, przed uroczystością Wszystkich Świętych, Jego organizatorem jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej, który ufundował nagrody. Wydarzenie patronatem objął ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę