VIII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium w Smardzewie

Około 1900 osób wzięło udział w VIII Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Żywego Różańca z diecezji płockiej do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie (7 października br.): - Starajmy się, przekładać nasz różaniec na życie. Ta modlitwa nie powinna być oderwana od rzeczywistości - powiedział do pielgrzymów ks. biskup Piotr Libera. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Bł. rodzina Ulmów wzorem życia chrześcijańskiego”.

712896 4418 IMG 0942 98

Kobiety i mężczyzn, którzy przybyli na pielgrzymkę do sanktuarium w Smardzewie przywitał gospodarz miejsca ks. kan. Henryk Tadeusz Dymek, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie i proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki. W przygotowanie wydarzenia zaangażowała się także między innymi Barbara Ziemińska-Mrozek z parafialnego Koła Różańcowego.

Pątnicy na początku spotkania wzięli udział w zawiązaniu wspólnoty, poprowadził je ks. Rafał Michalak, proboszcz parafii Dziektarzewo. Mszy św. koncelebrowanej przed sanktuarium przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii powiedział, że nie jest łatwo wypełniać w życiu wolę Syna Maryi.

- Zamiast tajemnic radosnych, otaczający świat narzuca nam tajemnice wypełnione niezrozumieniem i gniewem. Zamiast tajemnic światła, harmonii – tajemnice zagubienia, chaosu, niepewności. Zamiast części chwalebnej lansuje się tajemnice poniżenia, arogancji i chorobliwej podejrzliwości. Tylko tajemnic bolesnych zdaje się nie szczędzić nam życie – uważał kaznodzieja.

Bp Libera zaznaczył, że modlitwa różańcowa przynosi pokój wewnętrzny i pomaga pokonać „panoszące się w sercach wielu czarnowidztwo, pesymizm, serwowany hojnie przez fałszywych proroków”. Uczniowie i uczennice Jezusa Zmartwychwstałego nie mogą tego słuchać, fascynować się i promować.

Podkreślił, że wbrew pozorom „epoka kółek różańcowych się nie skończyła”, a „fałszywi prorocy zapowiadający zmierzch różańca pomylili się”. Teraz powoli przekonują się, że utrwalona tradycja medytacyjnej modlitwy ma przyszłość, zwłaszcza w czasach pełnych zawirowań.

Hierarcha zaproponował, aby w domach i rodzinach zakładać „kominkowe” kółka różańcowe, gdzie modlą się razem domownicy, często łącząc pokolenia. To ważne „w czasach sprzyjających izolacji, zamykania się w swoim światku, skrajnego indywidualizmu”.

- Starajmy się przekładać nasz różaniec na życie. Ta modlitwa nie powinna być zawieszona w próżni, oderwana od rzeczywistości. Prześwietlajmy chwile naszego życia Bożymi tajemnicami, światłem płynącym z modlitwy. Nie bójmy się tego, uczmy się tego – zachęcił duchowny.

Po Mszy św. wspólnie odmówiono tajemnice radosne różańca. Modlitwę wraz z parafianami poprowadził ks. kan. Tadeusz Milczarski, proboszcz parafii Gumino. Ważną częścią pielgrzymki był wykład ks. prof. Henryka Seweryniaka pt. „«Tajemnica Chrystusa, tajemnica człowieka» (RVM, 25) w życiu i męczeństwie bł. Józefa i Wiktorii Ulmów oraz siedmiorga ich dzieci”.

W VIII Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie wzięło udział około 1900 osób tworzących Koła Różańcowe w swoich parafiach, obecnych było również około 60 księży.