VIII Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych odbył się online

VIII Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli” odbył się w tym roku online. Zgromadzona przed komputerami publiczność miała szansę zagłosować na wybraną etiudę na fejsbuku Książnicy Płockiej, która była głównym organizatorem przedsięwzięcia. Jury pierwszą nagrodę przyznało przedstawieniu o św. Janie Pawle II, przygotowanym przez Szkołę Podstawową w Starych Proboszczewicach.

Zwykli-niezwykli-1.jpg

VIII Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli”, inicjowany przez Książnicę Płocką przy współpracy z wydziałem katechetycznym Kurii Diecezjalnej, odbył się w tym roku online. Nagrania swoich spektakli o wybranym świętym przesłały szkoły z diecezji płockiej.   

Uczestnicy zaprezentowali krótkie, 10-minutowe etiudy teatralne, poświęcone wybranym przez siebie postaciom świętych i błogosławionych. Tegoroczne etiudy opowiadały o Janie Pawle II, Edycie Stein, Judzie Tadeuszu. Był tam teatr nowoczesny, taniec, śpiew, ale przede wszystkim oryginalność, mądre przesłania, nietuzinkowe zaprezentowanie wybranej postaci.

Etiudy oceniło jury w składzie: przewodniczący - ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej, Joanna Banasiak, dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku i Joanna Kościelska-Krawczyk z działu oświatowo-edukacyjnego tej instytucji.

I nagrodę w kategorii szkół podstawowych przyznano Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach za etiudę „Być jak Papież” - o Janie Pawle II; I nagrodę w kategorii szkół ponadpodstawowych otrzymało Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu za etiudę „O Lilii, która chciała być Różą” - o świętej Edycie Stein; nagrodę publiczności otrzymała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku za etiudę „Gdy wszystko zawodzi….święty Juda Tadeusz patron od spraw trudnych i beznadziejnych”.

Partnerem VIII Przeglądu Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli” było Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, a swoim honorowym patronatem objął go biskup płocki Piotr Libera.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę