W Białej powstała chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

W parafii pw. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka 1 grudnia br. powstała nowa chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej. Tworzy ją siedmiu mężczyzn: - W dobie kryzysu męskości i ojcostwa będą dawali oni świadectwo życia zgodnego z Ewangelią – powiedział z okazji uroczystości ks. kan. Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii.

Rycerze_biala_1.jpg

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. kan. Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, a koncelebrował ks. dr Tomasz Brzeziński, kapelan zakonu. W czasie Mszy św. do zakonu włączono siedmiu mężczyzn: trzech z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej, trzech z Gostynina i jednego z Płocka. Tworzą oni w diecezji płockiej nową chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II im. św. Jadwigi Śląskiej w Białej.

W czasie uroczystości odczytano dekret erygujący chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II przy parafii Biała. Każdy z nowych rycerzy otrzymał płaszcz zakonny (mantulę) oraz pektorał i złożył ślubowanie. Mężczyźni otrzymali też różaniec – „miecz na dzisiejsze czasy”. Przekazano im także flagę narodową.

Fotorelacja Gość Płocki

foto: Agnieszka Małecka/Gość Płocki

- W dobie kryzysu męskości i ojcostwa potrzebni są mężczyźni, którzy za przykładem św. Jana Pawła II będą dawali świadectwo życia zgodnego z Ewangelią – powiedział ks. kan. Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii.

Przyznał, że myśl o tym, aby w parafii powstała chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II zrodziła się podczas niedawnego przyjęcia do wspólnoty relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, w której uczestniczyli członkowie tego stowarzyszenia. Ks. Kaniecki dodał też, że uroczysta Msza św. z udziałem rycerzy będzie sprawowana w parafii w każdą drugą niedzielę miesiąca.

Po Mszy św. odbyło się pierwsze formalne spotkanie chorągwi. Dokonano na nim wyboru Wielkiego Mistrza – został nim Marek Ptaszyński, kanclerza – funkcję tę powierzono Karolowi Walczakowi oraz skarbnika – został nim Jan Kocięda.

W uroczystości w Białej uczestniczył nadgenerał zakonu Krzysztof Wąsowski, brat prowincji polskiej Krzysztof Gralik, komandor płocki Janusz Paczkowski. Obecny był poczet sztandarowy I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku.


Zakon Rycerzy Jana Pawła II (nazwa łacińska Ordo Militiae Ioannis Pauli, skrót zakonny OMIPII), to katolickie stowarzyszenie publiczne wiernych, zrzeszające mężczyzn, będące podziękowaniem za pontyfikat św. Jana Pawła II. Pierwsza chorągiew powstała 1 kwietnia 2011 r. Reguła została zatwierdzona 2 kwietnia 2012 r. przez abp Henryka Hosera.

Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą. Ten zasadniczy cel Rycerze Jana Pawła II realizują poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak np. dążenie do świętości swoich członków, obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia, dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny, promocja nauczania Jana Pawła II, wzajemna pomoc bratnia, wspieranie duchowieństwa, promocja duchowości mężczyzny.