W Ciechanowie powstał Punkt Konsultacyjny dla osób, które doświadczyły krzywdy w Kościele

W Ciechanowie powstał Punkt Konsultacyjny dla osób, które doświadczyły przemocy bądź wykorzystania w Kościele. Punkt działa w filii Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia, powstał we współpracy z Fundacją św. Józefa KEP. To jedyne tego typu miejsce w centralnej Polsce.

Plakat Metanoia 2022 V2 1

Z inicjatywy Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku w jego filii w Ciechanowie powstał Punkt Konsultacyjny dla osób, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego czy psychicznego w środowisku kościelnym. O pomoc mogą zwrócić się także bliscy osób pokrzywdzonych.

W punkcie dyżurują kompetentne osoby, które przyjmą i wysłuchają konkretną osobę, pomogą w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z delegatem biskupa, a także pomogą w skorzystaniu z pomocy psychologicznej i duszpasterskiej osobie pokrzywdzonej, jeśli wyrazi ona taką wolę.

- Kościół chce pomagać osobom, które doświadczają różnych form przemocy, na przykład w Kościele, ale też w szkole czy środowisku rodzinnym. Poza tym mamy w planach szkolenia dla nauczycieli czy wychowawców, którzy mogą zetknąć się z takimi sytuacjami. Chodzi o pewną profilaktykę w takich przypadkach, ponieważ system reagowania na nie już istnieje - powiedział ks. Maciej Szostak, wicedyrektor Metanoi, odpowiedzialny za powstanie Punktu Konsultacyjnego w Ciechanowie.

Punkt Konsultacyjny powstał we współpracy z Fundacją św. Józefa KEP, świadczy pomoc bezpłatnie. Działa w ciechanowskiej filii C.P.-P. Metanoia przy ul. Ks. Ściegiennego 18.

Osoby, które chciałyby skorzystać z rozmowy czy konkretnej pomocy mogą zgłaszać się w piątki w godz. 17:00-19:00. Dyżury pełnią specjaliści z różnych dziedzin (np. psycholog, pedagog, prawnik, specjalista ds. uzależnień).