W Ciechanowie powstała pierwsza w diecezji płockiej Kaplica Wieczystej Adoracji

W parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie 8 grudnia 2022 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, odbyła się inauguracja Kaplicy Wieczystej Adoracji. To pierwsza taka kaplica w diecezji płockiej. Powstała z inicjatywy osób świeckich: - Istnienie tej kaplicy, to wezwanie do nawrócenia, do poświęcenia czasu, by być przed Jezusem. Im bardziej będziemy wchodzić w proces nawrócenia, tym bardziej będziemy przemieniać świat, bo świat zmienia się przez nasze życie - powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski.

Adoracja Ciechanów
plock.gosc.pl

Uroczystość rozpoczęła się uroczystym aktem zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi, dokonały go osoby uczestniczące w 33-dniowych rekolekcjach. Akty poszczególnych osób zostały potem złożone w darach podczas Mszy św.

Mszy św. w kościele parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. W homilii zapytał, czy to jest możliwe, żeby zerwać owoc z drzewa, który jeszcze nie został zasadzony. Teoretycznie nie, a przecież uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o tym właśnie mówi, że można zerwać owoc z takiego drzewa. Odbywa się to na mocy zbawczej ofiary Chrystusa, która dopiero miała nastąpić.

- U Pana Boga jest to możliwe, że można „zerwać owoce” z krzyża, choć Jezus jeszcze nie począł się pod sercem matki. Mocą ofiary krzyżowej Maryja została wybrana, wolna od grzechu pierworodnego, niepokalana, to jest tajemnica dzisiejszego święta. W takiej świątyni ciała ludzkiego, ciała młodej kobiety, miał począć się Zbawca świata - podkreślił kaznodzieja.

Przypomniał, że w chrzcie św. człowiek został uwolniony od grzechu, ale „pozostała blizna, skłonność do grzechu”. Mimo to prosząc Maryję o wstawiennictwo, człowiek chce dojść do Boga bez grzechu. Jezus daje ludziom siebie w Eucharystii, w sakramentach, zwłaszcza w sakramencie pokuty, żeby wyrwać ich ze skłonności do grzechu.

Bp Stułkowski zaznaczył również, że w archidiecezji poznańskiej powstały do tej pory trzy takie kaplice. To też był pomysł ludzi świeckich i „znak działania mocy Bożej”. Duch Święty „potrafi zaskoczyć, poruszając serca”. Maryja adorowała Jezusa aż po krzyż, zapewne także wtedy, gdy zmartwychwstał, „Ona uczy, jak trwać przy Jezusie”.

Podziękował za gotowość trwania przy Jezusie Eucharystycznym w kaplicy: - Ta kaplica powinna trwać do końca świata, aż Jezus przyjdzie powtórnie. To wezwanie do nawrócenia, do poświęcenia czasu, by być przed Jezusem. Im bardziej będziemy wchodzić w proces nawrócenia, tym bardziej będziemy przemieniać świat, bo świat zmienia się przez nasze życie. Będziemy w tym miejscu wyciągać rękę po pokój, a tym pokojem jest Książę Pokoju Jezus Chrystus, tak blisko z nami w Eucharystii - zaakcentował biskup.  

Podziękował też Maryi Niepokalanej za to, że „otworzyła całą siebie na Boga” i że wstawia się za ludźmi, aby walczyli o swoją świętość.

Podczas Mszy św. ks. kan. Jan Jóźwiak, proboszcz ciechanowskiej parafii, podziękował świeckim koordynatorom tego przedsięwzięcia z Ciechanowa i Poznania, a także księżom proboszczom za współpracę w przygotowaniu wiernych do udziału w dziele: - To wielka tajemnica wiary. Mam nadzieję, że nie zmarnujemy tej wielkiej, cudownej łaski – powiedział duszpasterz.

Na zakończenie Mszy św. odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz błogosławieństwo Nim, potem procesyjnie przeniesiono Najświętszy Sakrament do Kaplicy Wieczystej Adoracji i rozpoczęto adorację. Jako pierwszy do księgi adoracji wpisał się bp Szymon Stułkowski.

W dekrecie erygującym Kaplicę Wieczystej Adoracji napisał między innymi, że powstała ona, w trosce o rozwój pobożności całego ludu Bożego „dla otoczenia szczególną czcią Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Eucharystii, a także w celu zachęcenia wiernych do gorliwej modlitwy, rozważania i adorowania Jezusa Eucharystycznego”. Wyraził też nadzieję, że to miejsce modlitwy będzie dla wszystkich „źródłem łaski i błogosławieństwa”. Biskup płocki skierował także list z błogosławieństwem do wszystkich osób adorujących Jezusa Eucharystycznego.     

Pomysł wieczystej adoracji w Ciechanowie jest inicjatywą wspólnot Ciechanowa i okolic, w stworzenie kaplicy zaangażowali się Marta i Cezary Olszewscy. Należy podkreślić ogromną rolę tego małżeństwa w utworzeniu Kaplicy Wieczystej Adoracji.

Wsparcia udzielili przedstawiciele Fundacji „TotaTua”, która korzysta z doświadczeń o. Justo Antonio Lu Feudo z Argentyny, założył on w Europie ponad 100 takich kaplic. W parafiach Ciechanowa i okolic zorganizowano misje, przygotowujące do wieczystej adoracji. Do adoracji Najświętszego Sakramentu zgłosiło się 350 osób z Ciechanowa, okolic i innych miejsc w diecezji. Adoracja musi trwać przez całą dobę, bez przerwy.

Miejscem Kaplicy Wieczystej Adoracji stała się parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej, ponieważ posiadała ona odpowiednie miejsce. Od Bożego Ciała 2022 roku w każdy pierwszy czwartek miesiąca w tamtejszej kaplicy odbywały się 24-godzinne adoracje, a godzinne adoracje w pozostałe czwartki.

Kaplica Wieczystej Adoracji w kościele parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie jest pierwszą tego typu otwartą kaplicą w diecezji płockiej. Nosi wezwanie „O pokój na świecie, o pokój w ojczyźnie Polsce i o pokój serc”. Mariusz Drapikowski przekazał do niej monstrancję i wręczył certyfikat organizacji  Communita Regina della Pace - Stowarzyszenie Królowej Pokoju. Tym samym kaplica została włączona do sieci miejsc na świecie, gdzie trwa modlitwa adoracyjna przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju w ludzkich sercach i na całym świecie.

Nadal można zgłaszać się do dzieła adoracji w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Ciechanowie (ul. Maksymiliana Kolbego 39), poprzez stronę na Fejsbuku Kaplica Wieczystej Adoracji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę